Fidhemɔ 1:20 | N dheglu, a ‑bhɛa ü ‑dhë, ‑bhö 'we ‑a ‑bha kwa Dëmɛ ‑dhɔ ꞊kaa' 'tɔ 'gü n ‑gɔ; ‑bhö n ꞊zuö' 'dho sia‑ ꞊nɛ ‑kɔ 'ö dheglu 'ö Klito 'gü 'ö dhoë‑ kaa ‑a 'dhö.
Fidhemɔ 1:20

20N dheglu, a ‑bhɛa ü ‑dhë, ‑bhö 'we ‑a ‑bha kwa Dëmɛ ‑dhɔ ꞊kaa' 'tɔ 'gü n ‑gɔ; ‑bhö n ꞊zuö' 'dho sia‑ ꞊nɛ ‑kɔ 'ö dheglu 'ö Klito 'gü 'ö dhoë‑ kaa ‑a 'dhö.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More