'Dhɛbhowunta 10

1꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, a ‑Zlan ‑bha bɔmɛ do 'piigbeezë ‑yö, kö ‑yö 'go ‑na dhang‑ 'gü. Dha kpö ‑yö ‑kë ‑a ‑bha, 'ö dhabhüö do 'dho ‑nië ‑a ‑gɔ ‑zü ‑sü 'ka. ‑A wöödhɛ ‑yö ‑kë ꞊nɛ lan‑ 'dhö; 'ö‑ ‑gɛn ‑nu ‑wo ‑kë ꞊nɛ 'siö ꞊gban 'lü 'dhö. 2'Yö 'sëëdhɛ ‑be 'tee do 'ö‑ 'dhi 'dho 'po ‑sü 'ka, 'yö ‑kë ‑a kwɛɛ. 'Yö ö ꞊kwɛɛ‑ 'gü ‑gɛn yö 'yoo ‑ta; 'yö ö ꞊kwaa‑ 'gü ‑gɛn yö 'sɛ ‑ta. 3'Yö ‑gbla 'gbee‑ 'ka ꞊nɛ ꞊laa' ‑bha pë ꞊bhöü‑ ꞊mɛɛ' ‑wo 'dhö. ꞊Dhɛ ꞊ya yën 'we ‑sü ‑bha, 'ö dha 'slaplɛ ‑wo ‑we ꞊nɛ mɛ ‑we ꞊dhɔɔ ‑wo ‑bha 'gbee‑ 'ka. 4꞊Dhɛ 'ö ꞊wa yën 'we ‑sü ‑bha, 'a dho 'a ‑ya pë ‑ya ‑sü ‑bha. 'Kɛɛ a ‑wo do 'bhaa ‑ma dhang‑ 'gü, 'yö‑ pö n ‑dhë: «‑Bhö pë 'ö dha 'we ‑wo 'slaplɛ ‑wa pö bhë, ‑a ‑ta ‑bin; kö ꞊kun 'ü‑ ꞊bɛɛn!» 5꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ 'a‑ yö kö ꞊ya ꞊luu'‑ 'yoo waa‑ 'sɛ ‑an ‑ta bhë, 'yö ö ꞊kwɛɛ‑ 'gü ‑kɔ ꞊luu dhang‑ 'gü ꞊zian'. 6'Ö ö ‑wo ‑bhö ‑Zlan 'ö ‑dhö ꞊toëpö 'ka, 'ö dhang‑ waa‑ pë ‑nu 'wo‑ 'gü 'töüdhö, 'sɛ waa‑ pë ‑nu 'wo ‑an ‑ta 'töüdhö, 'yoo waa‑ ö ꞊bhaapë ‑nu 'töüdhö ‑an ‑kë bhë ‑a 'tɔ 'ka. 'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ bhë 'yö‑ pö: «'Töng gbɛ yaa 'dho kë ‑dhö kö ‑waan dɔ ‑a ‑gɔ. 7'Kɛɛ yi 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ kë 'slaplɛ ‑naa 'dhoë‑ 'truu ‑piö ‑a 'ka bhë ꞊nɛ 'ö ‑Zlan dho ö bha 'slë 'yö ‑bin ‑sü 'ka ‑a 'dhiö ‑mɔ ‑a 'ka 'kuë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ ꞊blɛɛ ‑a 'ka ö bha yuökëmɛ ‑nu 'wo‑ 'dhiwopömɛ ‑nu 'ka ‑an ‑dhë bhë ‑a 'dhö.» 8'Yö ‑wo 'a‑ ma 'ö go dhang‑ 'gü bhë, 'ö 'wun ꞊blɛɛ n ‑dhë 'zü ‑dëüwo ꞊nɛɛ: «‑Bhö 'dho 'ü 'sëëdhɛ ‑be 'teete 'ö‑ 'dhi 'dho 'po ‑sü 'ka, 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ mɛ 'ö dɔ ‑sü 'ka 'yoo waa‑ 'sɛ ‑an ‑ta ‑a ‑gɔ bhë, 'ü‑ 'sü ‑a ‑gɔ!» 9'A dho ‑Zlan ‑bha bɔmɛ bhë ‑a 'piö 'a‑ pö ‑a ‑dhë ‑yö n gbaa 'sëëdhɛ ‑be 'teete bhë ‑a 'ka; 'yö‑ pö n ‑dhë: «‑Bhöë 'sü, 'ü‑ ‑bhö! ‑Yö ‑dho kë 'slëënslën ü dhiö ꞊nɛ 'zɔ 'yɔn 'dhö, 'kɛɛ 'bha yën ‑a ꞊yɔɔ' ‑sü ‑bha, ‑yö ‑dho kë 'güüzë ü 'guu.» 10'Ö 'sëëdhɛ ‑be 'teete bhë, 'a‑ sü ‑a kwɛɛ, 'a‑ ‑bhö. ‑Yö ‑kë n dhiö ꞊zian' 'slëënslën ꞊nɛ 'zɔ 'yɔn 'dhö; 'kɛɛ ꞊dhɛ 'ma yën ‑a ꞊yɔɔ' ‑sü ‑bha, ‑yö ‑kë 'güüzë n 'guu. 11꞊Dhɛ ‑kë 'pö 'wo‑ pö n ‑dhë: «Ü ‑dho ko 'zü 'ö ‑Zlan ‑yö pë bho ‑bin ‑blü ü ‑dhë, 'ö ‑gban 'sɛgɔ ‑nu waa‑ ö 'gü ‑mɛ ‑nu, ‑wo ꞊suu'‑ 'oo ꞊suu'‑ waa‑ ‑gludë ‑nu ‑an ‑bha 'ü‑ ꞊blɛɛ 'zü.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\