'Dhɛbhowunta 11

1꞊Dhɛ ꞊ya kë 'pö, 'wo ‑dhɛ ‑nu ‑dan ‑a 'ka 'lü 'në do nu n ‑dhë 'ö 'wo‑ pö n ‑dhë: «‑Bhö ꞊luu'‑, kö ‑Zlan ‑bha 'kɔ waa‑ ‑a ‑bha slabhodhɛ bhë, 'ü ‑an dan ‑a 'ka; mɛ ‑nu 'wo ‑Zlan gba ‑na ‑a ‑gɔ kɔɔ bhë ‑an ꞊dhong'‑! 2'Kɛɛ ‑bhö ü ꞊kwaa' ‑Zlan ‑bha 'kɔ 'kwɛandhɛ plaandhɛ ‑zü; kö ꞊kun 'ü‑ dan, bhii ‑yö nu ‑sü 'ka mɛ 'waa ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'ka ‑an ‑dhë, kö pödhɛ 'slööslö 'ö Zeluzalɛmë 'ka bhë ‑waan ‑a ꞊siö'‑ 'su 'gɔɔ‑ ‑yiisië ö ga ꞊plɛ ‑bha. 3A ‑dho ma ꞊goo‑ ꞊plɛ 'ö ga ‑ta ‑sɔ 'dhö ‑an ‑bha ‑an bɔ kö ‑waan ‑Zlan 'dhi ‑wo ꞊blɛɛ'‑, ‑dhɛkpaɔyi ‑vuu do ö ‑ta ꞊plɛ waa‑ ‑dhɛkpaɔyi 'gɔɔ‑ 'slado (1.260) ‑an 'ka.» 4꞊Goo‑ ꞊plɛ 'wo bhë 'wo tɔɔ olivie ‑lü ꞊plɛ waa‑ ꞊labang ꞊plɛ 'wo dɔ ‑sü 'ka kwa Dëmɛ ‑Zlan 'ö 'kpongtaa kë ‑mɛ 'ka ‑a 'dhö. 5Mɛ ꞊yaa‑ pö 'yö 'wun yaa kë ‑an 'ka, 'siö ‑yö ‑go ‑an dhiö 'ö ‑an yaagümɛ 'gü ꞊siö; ‑kɔ bhë ꞊nɛ 'ö mɛ ‑nu 'wo 'dhoë‑ 'wun yaa kë ‑an 'ka 'wo dho gaa. 6‑Kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü ‑yö ‑an ‑gɔ kö ‑waan dhang‑ 'dhi ta, ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö dha dho ban 'töng 'wo dho ‑Zlan 'dhi ‑wo ꞊blɛɛ ‑a 'ka bhë ‑a 'ka; ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü ‑yö ‑an ‑gɔ kö ‑waan 'yi ‑nu 'gla fɛi 'gü. ‑Kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü ‑yö ‑an ‑gɔ 'pö kö ‑wo 'wun 'gbee‑ ‑nu wɔ 'kpongtaadhɛ ‑ta ‑kɔ ꞊suu'‑ 'oo ꞊suu'‑ ‑ta ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑dhi ‑a 'ka ‑an ‑dhë ‑a 'dhö. 7Yi 'wo 'dhoë‑ yën wo ‑bha 'wun ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha, wü 'ö go ‑glu 'kpa 'dhi ꞊va 'gü bhë ‑yö ‑dho nu ‑an ‑gɔ. 'Yö to ‑a 'gbee‑ 'ka ‑an ‑ta; 'yö ‑an zë. 8‑An ꞊glöö ‑dho to ‑kpinngga 'piö pödhɛ ꞊va 'ö 'wo ‑an Dëmɛ dɔa ‑gaatalü ‑bha bhë ‑a 'gü. Pödhɛ 'ö bhë ꞊nɛ 'wo‑ ‑ga zlöö ꞊nɛ Sodɔmë 'iin ꞊nɛ Ezitö ‑sɛ ‑an 'dhö. 9Mɛ ‑nu 'wo 'sɛgɔ 'saadhö 'gü, 'wo 'gunng 'saadhö 'gü, 'wo ‑wo ꞊suu'‑ 'oo ꞊suu'‑ pö waa‑ 'sɛgümɛ ‑nu 'saadhö ‑wo ‑dho ‑an ꞊glöö ‑ga ‑dhɛkpaɔyi ‑yaaga waa‑ ö 'gbu 'ka 'ö waa 'dho 'we ‑a ‑bha kö ‑wo ‑an ꞊glöö ‑bin. 10'Sɛgümɛ ‑nu ꞊zuö' 'glu dho dhi mɛ ꞊plɛ 'wo bhë ‑an ‑bha ga ‑sü ‑wun 'gü. ‑Wo ‑dho ꞊zuögludhi kë, 'wo gbaɔ ‑nu bɔ wo 'ko ‑nu ‑dhë, bhii 'ö tɔɔ ‑Zlan 'dhiwopömɛ ꞊plɛ 'wo bhë kö ꞊wa 'sɛgümɛ ‑nu dɔ ‑gbɔudhö. 11'Kɛɛ ꞊dhɛ ‑dhɛkpaɔyi ‑yaaga waa‑ ö 'gbu 'ö bhë ꞊ya ziö, 'ö ‑këdhösü 'tëë 'yö go ‑Zlan 'piö 'yö ‑da ‑an 'gü, 'ö 'wo ꞊luu 'wo dɔ wo ‑gɛn ‑ta. 'Ö 'suö ꞊va ‑yö ‑da mɛ ‑nu 'wo wo 'yan dɔ ‑an ‑bha ‑an 'gü. 12'Ö ‑Zlan 'dhiwopömɛ ꞊plɛ 'wo bhë 'wo ‑wo do 'gbee‑ 'yö go dhang‑ 'gü ‑a ma ꞊nɛɛ: «‑Ka ‑da zö!» 'Wo ‑da dhang‑ 'gü, dha kpö 'ka kö ‑an yaagümɛ ‑nu ‑wo ‑an ‑ga ‑sü 'gü. 13‑A 'töng gia‑ bhë ‑a 'ka 'sɛzluundhe 'gbee‑ ‑yö ‑kë; 'ö pödhɛ bhë ‑a 'gü ‑kan 'kou kpö kë 'gɔɔ‑ do ‑naa bhë 'ö‑ 'plɛ ‑yö ‑lo. 'Ö mɛ ‑lü ‑vuu 'slaplɛ ‑wo ga 'sɛ ‑bha ꞊zluun ‑sü do bhë ‑a ꞊kwaa'. Mɛ ‑nu 'wo to, 'suö ‑yö ‑da ‑an 'gü; 'wo yö ‑Zlan 'yö dhang‑ 'gü ‑a 'tɔ ‑kë ꞊va ‑sü ‑bha. 14'Yena ‑wun kë ꞊plɛ ‑naa ꞊ya ziö; ('kɛɛ ‑ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö!) ‑A kë ‑yaaga ‑naa ‑dho nu. 15꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ kë 'slaplɛ ‑naa ‑yö 'truu ‑piö; 'ö ‑wo ‑nu ‑wo ‑we 'gbee‑ 'ka dhang‑ 'gü 'wo‑ pö: «‑Gludëdhɛ kë ‑sü 'ö 'kpongtaa zö ꞊nɛ ꞊ya 'to kwa Dëmɛ waa‑ Klito ‑an ‑bha 'ka zlöö. ‑Yö ‑dho 'kpongtaadhɛ ꞊kɔɔn ꞊toëpö 'ka!» 16'Yö mɛ ziizii 'gɔɔ‑ ꞊plɛ ö ga ‑yiisië 'wo ‑kë ꞊yaannu ꞊süë' wo ‑bha 'gɔ ‑gbloo 'gü ‑Zlan wö 'dhiö bhë 'wo ‑gblü 'sɛi, 'ö 'wo ‑Zlan gba 17꞊woë' ꞊nɛɛ: «Yi Dëmɛ ‑Zlan 'piigbeezë, bhi 'ü ‑kë ‑dhö, 'ü ꞊tun ‑dhö, yi ü zuö ‑pö ü ‑bha ‑kë ꞊va ‑sü 'ü‑ wo 'piigbeedhɛ 'ka, 'ü ü ‑bha ‑gludëdhɛ ‑kë bhë ‑a ‑wun 'gü. 18‑Dɔ 'yënng ‑sü ‑yö 'sɛgümɛ ‑nu ‑pa; 'kɛɛ ‑a yi ꞊ya ‑lo kö ü ‑bha ‑naazuëdhe bhë ‑a 'piö ‑pë ‑yaan kë kö gamɛ ‑nu ‑bha za ‑yaan 'kan. ‑A yi ꞊ya ‑lo kö 'üën‑ ü bha yuökëmɛ ‑nu 'wo ü 'dhi ‑wo ꞊blɛɛ waa‑ mɛ ‑nu 'töüdhö 'wo ü ‑bha 'ka 'wo ‑suö ü ‑dhë ‑yö mɛ ꞊va 'ka 'iin ‑yö mɛ 'tee 'ka 'üën‑ mɛ 'ö ‑dhö ‑a ꞊saan' bho. Mɛ ‑nu 'wo 'kpongtaadhɛ 'gü ꞊siö bhë, ‑a yi ꞊ya ‑lo kö 'üën‑ ‑an 'gü ꞊siö'‑ 'pö.» 19꞊Dhɛ ꞊ya kë 'pö 'ö ‑Zlan ‑bha 'kɔ 'ö dhang‑ 'gü bhë, 'ö‑ 'dhi ‑yö ‑po. 'Ö mɛ ‑nu ‑wo ‑Zlan ‑bha tɔng ꞊gbëü yö ‑a ‑gɔ kɔɔ mü. 'Yö dha ‑bha 'yan bɔ ‑sü ‑nu, pë ‑drinng ‑nu, dha ‑bha 'gbla ‑wo ‑nu, 'sɛ ‑bha ꞊zluun ‑sü waa‑ mëngga 'gbee‑ ‑bha ‑lo ‑sü ‑wo ‑kë.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\