\'Dhɛbhowunta 22:14 | ꞊Zuögludhi ‑yö kë mɛ ‑nu 'wo wo ‑bha gblang ‑zlu, 'ö ‑an ꞊dua' 'dho ‑mü kö ‑waan ‑da pödhɛ bhë ‑a 'kɔdhi gia‑ ‑bha ‑waan ‑kë ‑a 'gü ‑sü ‑lü bhɛ 'ö bhë ‑a ‑bhö ‑an ‑gɔ.
'Dhɛbhowunta 22:14

14꞊Zuögludhi ‑yö kë mɛ ‑nu 'wo wo ‑bha gblang ‑zlu, 'ö ‑an ꞊dua' 'dho ‑mü kö ‑waan ‑da pödhɛ bhë ‑a 'kɔdhi gia‑ ‑bha ‑waan ‑kë ‑a 'gü ‑sü ‑lü bhɛ 'ö bhë ‑a ‑bhö ‑an ‑gɔ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More