\'Dhɛbhowunta 22:18 | Ma Zan ‑mɛ, a‑ ‑pö ka ‑dhë ‑yö sia‑ ‑sü 'ka mɛ ‑nu 'töüdhö 'ö ‑Zlan 'dhi ‑wo 'ö 'sëëdhɛ ‑be 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü 'ka‑ ma ka ‑dhë ꞊nɛɛ: Mɛ 'ö 'dhoë‑ 'wun 'bhaa ‑zuö 'sëëdhɛ ‑be 'ö ꞊nɛ ‑a ‑ta, ‑Zlan ‑yö ‑dho 'klobhɔdhe 'ö‑ ‑wun 'dho ‑ya ‑sü 'ka 'sëëdhɛ ‑be 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü bhë ‑a 'bhaa ‑da ‑a ‑bha 'klobhɔdhe ‑ta.
'Dhɛbhowunta 22:18

18Ma Zan ‑mɛ, a‑ ‑pö ka ‑dhë ‑yö sia‑ ‑sü 'ka mɛ ‑nu 'töüdhö 'ö ‑Zlan 'dhi ‑wo 'ö 'sëëdhɛ ‑be 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü 'ka‑ ma ka ‑dhë ꞊nɛɛ: Mɛ 'ö 'dhoë‑ 'wun 'bhaa ‑zuö 'sëëdhɛ ‑be 'ö ꞊nɛ ‑a ‑ta, ‑Zlan ‑yö ‑dho 'klobhɔdhe 'ö‑ ‑wun 'dho ‑ya ‑sü 'ka 'sëëdhɛ ‑be 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü bhë ‑a 'bhaa ‑da ‑a ‑bha 'klobhɔdhe ‑ta.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More