\'Dhɛbhowunta 22:19 | 'Ö mɛ ꞊ya 'wun 'bhaa bho ‑Zlan 'dhi ‑wo 'ö ‑ya ‑sü 'ka 'sëëdhɛ ‑be 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü bhë ‑a ‑ta 'pö, ‑Zlan ‑yö ‑dho ‑a ‑bha ‑kë ‑a 'gü ‑lü bhɛ sü, 'yö‑ bho pödhɛ 'slööslö 'ö‑ ‑wun ‑yö ꞊blɛɛ ‑a ‑bha 'sëëdhɛ 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü bhë ‑a 'gü.
'Dhɛbhowunta 22:19

19'Ö mɛ ꞊ya 'wun 'bhaa bho ‑Zlan 'dhi ‑wo 'ö ‑ya ‑sü 'ka 'sëëdhɛ ‑be 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü bhë ‑a ‑ta 'pö, ‑Zlan ‑yö ‑dho ‑a ‑bha ‑kë ‑a 'gü ‑lü bhɛ sü, 'yö‑ bho pödhɛ 'slööslö 'ö‑ ‑wun ‑yö ꞊blɛɛ ‑a ‑bha 'sëëdhɛ 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü bhë ‑a 'gü.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More