'Dhɛbhowunta 22:6

6'Go mü 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑ya pö n ‑dhë: «'Wun ‑nu 'wo bhë ‑wo 'wun gia‑ 'ka 'ö ‑an ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑sü ‑ya ‑ma kun. Dëmɛ ‑Zlan 'ö ꞊ya kë 'ö ö ‑bha ‑Zuu ‑ya ö ‑wodhiölomɛ ‑nu 'gü ꞊nɛ ‑yö ö ‑bha bɔmɛ ‑bɔ kö pë ‑nu 'wo nu ‑na bhë, ‑yaan ‑a ‑zɔn ö ‑bha yuökëmɛ ‑nu ‑dhë.»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1263 Languages.

Learn More