'Dhɛbhowunta 6

1'Go mü 'zü 'a 'bhlanë bhë 'a‑ yö kö ꞊duakëpë 'slaplɛ bhë ꞊yaa‑ do 'wü; 'ö pë 'bhee‑ ‑nu ‑yiisië 'wo bhë 'a‑ do ‑wo ma kö ‑ya pö ‑na ‑wo 'gbee‑ 'ka ꞊nɛ dha ‑bha 'gbla ‑wo 'dhö ꞊nɛɛ: «‑Bhö nu!» 2꞊Dhɛ 'a‑ ‑ga bhë 'a ꞊soo 'puu do yö. Mɛ 'ö ‑kë ‑a ꞊taa bhë 'sɔɔn do ‑yö ‑kë ‑a ‑gɔ; 'ö 'wo 'gɔ ꞊gblaa' do nu ‑a ‑dhë. Yö 'ö ‑to ‑a 'gbee‑ 'ka ‑mɛ 'ka bhë, 'yö dho ‑yaan 'to ‑a 'gbee‑ 'ka 'zü. 3'Ö 'bhlanë ‑yö ꞊duakëpë kë ꞊plɛ ‑naa wü; 'a pë 'bhee‑ ‑nu 'wo bhë ‑a kë ꞊plɛ ‑naa ‑wo ma kö ‑ya pö ‑na: «‑Bhö nu!» 4꞊Dhɛ ꞊ya kë 'pö 'ö ꞊soo do 'ö‑ bun 'dhö nuɛazë bhë 'yö ‑wo, 'ö mɛ 'ö ‑kë ‑a ꞊taa bhë, 'ö ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü ‑yö nu ‑a ‑dhë kö ‑yaan ‑glu ‑da 'kpongtaa, ‑yö kë 'dhö mɛ ‑nu ‑waan wo 'ko ‑nu zë. 'Wo ‑dhaa do ꞊va nu ‑a ‑dhë. 5'Ö 'bhlanë ‑yö ꞊duakëpë kë ‑yaaga ‑naa wü; 'ö 'a pë 'bhee‑ ‑nu bhë ‑a kë ‑yaaga ‑naa ‑wo ma kö ‑ya pö ‑na: «‑Bhö nu!» 'Ö ꞊dhɛ 'a‑ ‑ga, 'a ꞊soo tii do yö. Mɛ 'ö ‑kë ‑a ꞊taa bhë 'kilong kpö do ‑yö ‑kë ‑a kwɛɛ. 6'Ö 'a 'we ‑wo do 'yö go pë 'bhee‑ ‑nu ‑yiisië 'wo bhë ‑an ziën ‑a ma ꞊nɛɛ: «꞊Bluu'‑ waa‑ 'klën ‑an ‑bi ‑wun ‑dho kë 'gbee‑. ꞊Bluu'‑ ‑bi 'kilong do ꞊sɔnng' ‑yö ‑dho kë ‑gɛn dɔ do ꞊saan' 'ka; kö 'klën ‑bi 'kilong ‑yaaga ꞊sɔnng' ‑yö kë ‑gɛn dɔ do ꞊saan' 'ka 'pö. 'Kɛɛ kö ꞊kun 'ka pa 'yɔn waa‑ ‑drɔɔn ‑an 'ka!» 7꞊Dhɛ 'ö 'bhlanë ‑yö ꞊duakëpë ‑yiisië ‑naa wü, 'ö pë 'bhee‑ ‑nu bhë ‑a ‑yiisië ‑naa ‑de 'pö 'a‑ ‑wo ma ꞊nɛɛ: «‑Bhö nu!» 8꞊Dhɛ 'a‑ ‑ga bhë 'a ꞊soo bun 'yuënyuënzë do yö. Mɛ 'ö ‑kë ‑a ꞊taa bhë ‑a 'tɔ tɔɔ ga, 'ö ꞊glööbɔɔ ‑yö ziö ‑a 'piö. 'Wo 'kpongtaamɛ ‑nu 'gbu ‑bha 'gbu nu ‑a ‑dhë kö ‑yaan pë yaa kë ‑an 'ka ‑dhaa, din ‑nu, 'yua ‑nu waa‑ wü 'dhiözë 'gügbeezë ‑nu ‑an ꞊kwaa'. 9'Ö 'bhlanë ‑yö ꞊duakëpë 'sɔɔdhu ‑naa wü. 'Ö mɛ ‑nu 'wo ‑an zë wo ‑bha ‑Zlan ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑sü waa‑ ‑a ‑wo ꞊blɛɛ' ‑sü ‑wun 'gü bhë, 'a ‑an nii yö ‑Zlan ‑bha sla‑ ‑bho ‑a ‑ta ‑pë ꞊löö. 10‑Wo ‑kë 'gbla ‑sü 'gü ꞊woë' ꞊nɛɛ: «Yi Dëmɛ, bhi 'ü 'slööslö, 'ü ‑dhö 'wun giagia 'ka, ü ‑dho 'kpongtaamɛ ‑nu ‑bha za kan, 'go mü kö 'üën‑ mɛ ‑nu 'wo 'wun ‑wɔ yi ‑ta, 'yi to ‑a ꞊kwaa' ꞊nɛ ‑an 'klo‑ bhɔ ‑më yië ꞊ɛ?» 11'Ö mɛ 'ö ‑dhö 'wo gblang 'puu do nu ‑a ‑dhë, 'go mü 'wo‑ pö ‑an ‑dhë ‑wo wo ꞊fuë ꞊kun 'töng 'ö bhë ‑a 'ka, ‑yö 'dho ‑yö yöë ‑an dhegluzë ‑nu waa‑ ‑an 'bhamɛ ‑nu 'wo yuö do bhë ‑a 'gü 'wo dho ‑an zë ꞊nɛ ‑kɔ 'wo ‑an zaa ‑a 'dhö bhë ‑an ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'dhiö ‑mɔ 'kuë ꞊yië'. 12꞊Dhɛ 'a‑ ‑ga kö 'bhlanë ‑yö ꞊duakëpë kë 'slado ‑naa 'wü ‑na. 'Ö 'sɛzluundhe 'gbee‑ ‑yö ‑kë, 'ö lan‑ ‑yö ‑kë tii ꞊nɛ sɔ tii ga ꞊vaazë do 'dhö. 'Ö 'su ‑de 'pö 'yö ‑kë nuɛazë ꞊nɛ fɛi 'dhö. 13'Ö 'susongga ‑nu ‑wo go dhang‑ ‑bha 'wo ‑püö 'sɛ ‑ta ꞊nɛ ‑kɔ 'ö figö bhɛ 'ö ꞊tun ‑kpo 'ö 'tëë 'gbee‑ ꞊ya ‑ma ‑a ‑bha 'yö ꞊zaan 'zan ‑na 'ö ‑püö ‑na ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö. 14'Ö dhang‑ ‑yö ꞊yɔɔn ö ꞊bhaa ꞊nɛ ‑kɔ 'wo 'sëëdhɛ ‑be kë ‑na ‑a 'ka (꞊nɛ ‑kɔ 'wo ꞊sɛɛ' ‑be kë ‑na ‑a 'ka bhë) ‑a 'dhö. 'Ö ‑tɔn ‑nu 'saadhö waa‑ 'sɛ ‑tɔn ‑nu 'wo 'yi ziën ‑an 'plɛ ‑wo go wo pin ꞊taa. 15‑Gludë ‑nu 'wo 'kpongtaa ‑nu, 'dhiö ‑sü mɛ 'ka ‑mɛ ‑nu, 'dhasi ꞊kɔɔnmɛ ‑nu, ꞊bhɔɔmɛ ‑nu, 'piigbeedhɛ ‑nu, mɛ ‑nu 'wo to ‑nu, mɛ ‑nu 'wo 'gan 'gü 'iin 'waa 'gan 'gü ‑nu, ‑wo ‑dho ‑bin ꞊duudhɛ ‑nu waa‑ ‑guö ‑tɔn 'gü ‑dhɛ ‑nu ‑an ‑bha. 16'Ö 'wo‑ pö ‑guö kpö ‑nu 'iin ‑tɔn ‑nu ‑dhë: «‑Ka ‑lo yi ‑ta mɛ 'ö ‑ya ‑sü 'ka 'gɔ ‑gbloo 'gü bhë waa‑ 'bhlanë ‑an ‑bha ‑naazuëdhe ‑gɔ. 17Bhii ‑an ‑bha 'wun ‑naa ‑an ‑zuë ‑yi 'ö yi ꞊va 'ka bhë ꞊ya ‑lo; dö 'yö dho dha ‑an ‑gɔ ‑ɛ?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\