Wlɔmö 8

1꞊Ya kë 'dhö zlöö, kö mɛ 'ö waa‑ Yesu Klito 'wo ‑nëng 'kuë‑ 'gü, kö ‑a ‑bha 'klobhɔdhe 'yaa ‑dhö gbɔ (‑Zlan 'piö). 2Bhii ‑Zuu 'slööslö 'ö ‑këdhösü nu mɛ ‑nu ‑dhë ꞊bɔa' Yesu Klito 'gü ‑sü 'ka bhë, ‑a ‑bha tɔng ꞊ya n 'po ꞊taa' ꞊sɔɔn yaa ‑bha tɔng waa‑ ga ‑an ‑gɔ. 3Pë 'ö kwa ‑bha 'wun ‑ma tɔng ‑ta ‑sü ‑kɔ yaa ‑mɔ ‑a ‑bha, mɛ 'bhee‑ ꞊gɔü' ‑bha ‑kë 'gbee‑ ‑sü ‑wun 'gü bhë, ‑Zlan ‑ya ‑kë; 'ö bhii ꞊sɔɔn yaa 'ö bhë, ‑a 'klo ꞊ya ‑bhɔ mɛbheedhɛ ‑bun 'gü. ‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'ka, ‑yö ö ‑de Gbö ‑bɔ kö ‑yaan ꞊sɔɔn yaa ‑nu bho mɛ ‑nu ‑bha; 'kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ‑yö ‑nu bun 'ö bhɔ kwa bun 'ö ꞊sɔɔn yaa ꞊ya ziö ‑a 'gü ꞊nɛ ‑a 'ka. 4'Wun 'ö 'dhö bhë, ‑yö ‑kë 'dhö kö tɔng ‑bha ‑kë kpengdhö ‑sü 'dhiö ‑yaan ‑mɔ 'kuë mɛ 'ö 'kwa 'ta 'sü ‑na ‑Zuu 'slööslö 'gü 'ö 'kwaa 'ta 'sü kwa ‑de ꞊dhɔɔbhaapë ‑nu 'gü bhë kwa 'ka. 5'Ö tɔɔ mɛ 'ö wo 'ta 'sü ‑na wo ‑de ꞊dhɔɔbhaa 'ka, pë ‑nu 'wo bhë ꞊nɛ 'wo dɔ ‑a ‑wun ꞊zɔnng' ‑ta, kö mɛ ‑nu 'wo 'ta sü ‑Zuu 'slööslö ‑zo 'kun ‑wun 'ka bhë, ‑wo dɔ ‑na ꞊zian' pë ‑nu 'wo ‑Zuu 'slööslö ‑ya ‑zɔn ‑an ‑wun ꞊zɔnng' ‑ta. 6('Kɛɛ ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ) pë 'ö ‑zo ‑to pë 'piö ‑sü 'ö ‑de ꞊dhɔɔbhaapë ‑nu 'ka bhë ‑a 'piö ‑pë 'ka, 'ö tɔɔ ga; 'kɛɛ pë 'wo to ‑a 'piö ‑Zuu 'slööslö 'gü bhë, ‑a 'piö ‑pë 'ö mü 'ö tɔɔ ꞊toëpö ‑këdhösü waa‑ ꞊zuöyagluu. 7‑To pë 'piö ‑sü 'ö mɛ 'bhee‑ ꞊dhɔɔbhaa 'gü bhë ‑yö ‑Zlan yaagümɛ 'ka; 'ö tɔɔ mɛ ‑nu 'wo‑ kë ‑na 'dhö bhë 'waa ‑Zlan ‑bha tɔng kun 'ö bhii ‑an ‑kɔ 'yaa ‑mɔa. 8'Yö‑ ‑kë 'dhö ‑sü ‑wun 'gü, mɛ ‑nu 'ö 'wo ‑de ꞊dhɔɔbhaapë ‑nu ‑gɔ ꞊nuadhɛ 'gü bhë 'ö ‑an ‑wun 'yi 'yaa 'kan ‑Zlan ‑dhë. 9Ka ‑bha 'ka, 'kaa ka ‑bha ‑tosiadhe kë mɛ 'bhee‑ ꞊dhɔɔbhaa 'ka, 'kɛɛ ka‑ ‑kë ‑Zuu 'slööslö ‑zo 'kun ‑wun 'ka ꞊zian' 'ö bhii ‑yö ‑ya ‑sü 'ka ka 'gü. ‑Zuu 'ö go (‑Zlan waa‑) Klito ‑an 'piö bhë, mɛ 'ö 'yaa ‑ya ‑sü 'ka ‑a 'gü, kö mɛ bhë 'yaa Klito ‑bha 'ka. 10'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ Klito ‑yö ka 'gü, ‑yö 'wun gia‑ 'ka ꞊nɛ ka bun ‑yö ga ‑sü 'ka ꞊sɔɔn yaa ‑gɔ, 'kɛɛ ‑këdhösü ‑yö ka ‑gɔ ‑Zlan ‑bha ka kë 'ö‑ wo kpengdhö ö wö 'dhiö bhë ‑a ‑wun 'gü. 11'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ‑Zlan 'ö Yesu Klito bho ga 'gü bhë, ‑Zuu 'ö go ‑a 'piö ‑yö ‑ya ‑sü 'ka ka 'gü, kö yö 'ö Klito bho ga 'gü bhë ‑yö ‑dho ‑këdhösü nu ka bun 'ö dho ga bhë ‑a ‑dhë ‑Zuu 'ö go ‑a 'piö 'ö ‑ya ‑sü 'ka ka 'gü bhë ‑a ꞊kwaa'. 12꞊Ya kë ꞊nɛ 'wun bhë 'kwa‑ 'piö ‑ga ‑së 'ka, n dhegluzë ‑nu, kö pë 'ö ‑kë ꞊nɛ 'pë 'dhö ‑yö kwa ‑bha; 'kɛɛ yaa kë ꞊nɛ kwa mɛbheedhɛ bun 'ö ꞊ya kë 'ö‑ kë ‑na 'ö 'kwa ‑tosiadhe kë ‑na ‑a ꞊dhɔɔbhaa 'ka bhë ꞊nɛ 'ö‑ ‑bha 'pë 'dhö kwa ‑bha. 13꞊Ya kë ꞊nɛ ka ka ‑bha ‑tosiadhe ‑kë ka ‑de ꞊dhɔɔbhaa 'ka, kö ka ‑dho ga; 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ ‑Zuu ('ö go ‑Zlan 'piö bhë ‑a) ‑bha ‑kë ka 'gü ‑sü ‑wun 'gü, ‑de ꞊dhɔɔbhaapë ‑nu ꞊wa kë ka ‑dhë gapë ‑nu 'ka, kö ka ‑dho ‑këdhösü yö. 14'Ö tɔɔ mɛ 'saadhö 'ö ‑Zuu 'ö go ‑Zlan 'piö 'ö 'dhiö sü ‑an 'ka, kö ‑wo ‑Zlan gbö ‑nu 'ka. 15'Go mü 'zü, ‑Zuu ('ö go ‑Zlan 'piö) 'ö 'ka‑ yö bhë, 'yaa ‑Zuu 'ö dho ka ꞊nuadhɛ ‑kë wo ‑a 'ka, kö ‑a ‑wun 'gü 'kaan‑ dɔ ka ‑de ‑wun ꞊zɔnng' ‑ta; 'kɛɛ ‑Zuu 'ö bhë 'ö tɔɔ ‑Zuu 'ö ka ‑kë ‑Zlan gbö ‑nu giagia 'ka. Yö ꞊nɛ 'ö‑ ‑kë 'ö 'kwa ‑mɔa kö ('wun ꞊ya yö kwa ‑bha) 'kwaan‑ pö ‑Zlan ‑dhë: «N Dë!» 16‑Zuu 'ö bhë ꞊nɛ ('ö ꞊ya kë kwa 'gü) 'ö kwa ‑zo ‑büö ꞊nɛ kwa ‑Zlan ‑bha 'në ‑nu 'ka. 17'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö, kö 'kwaan‑ kë ‑Zlan ‑bha 'në ‑nu 'ka kö pë 'ö ꞊bhɔɔpë ‑nu 'ka 'ö ꞊ya kë 'ö Dë ‑ya to ö ‑bha 'në ‑nu ‑gɔ bhë kwa ꞊nɛ 'ö dhoë‑ nu kwa ‑dhë 'sa. 'Yö kë‑ wo 'dhö bhë, kwaa‑ Klito ‑nu ꞊nɛ 'ö dho to kwa ‑gɔ 'kɛɛ kö kwa ‑nu 'kwa ꞊wa ‑bhö kwa 'ko ꞊yië' kö kwa 'tɔ ‑yaan bhɔ 'ko ꞊yië'. 18Pë do 'a‑ dɔ 'ö tɔɔ 'yena 'kwa‑ kë ‑na 'töng 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü bhë, ‑dankuëpë 'yaa ‑mü 'tɔbhɔdhe ('ö ‑Zlan 'piö) 'ö ‑bin ‑sü 'ka 'kɛɛ ö ‑dhɛ ‑ta dhö po ‑a ‑ta kwa ‑dhë 'ö dho nu bhë ‑a 'ka. 19Yö do bhë 'zü, ‑Zlan ‑kɔ këpë 'saadhö dɔ ‑sü ‑mü 'siökpaatadhe 'ka 'töng 'ö ‑Zlan dho ö gbö ‑nu yö ‑a 'ka ‑dhɛgbɛadhɛ 'gü bhë ‑a ‑gɔ. 20'Ö tɔɔ 'kpongtaadhɛ 'ö 'ka‑ ‑ga ‑na bhë, yaa kë ꞊nɛ ‑püö 'ö‑ wo ziö ‑pë ‑nu 'ö ‑an 'dhiötodhɛ dho kë ga 'ka ‑a 'gü bhë, ‑yö ‑go yö ‑de ‑a 'gü yö ꞊kun, 'kɛɛ ‑yö ‑sü ‑Zlan 'ö‑ ‑da ‑a 'gü bhë ‑a ‑bha. 21‑Yö ‑kë 'dhö 'püë‑ wo 'kɛɛ pë do 'ö 'yan ‑to ‑a ‑gɔ ‑pë 'ka zlöö 'ö tɔɔ: Yi do ‑yö nu ‑na, 'ö ‑Zlan dho ö ‑kɔ këpë ‑nu 'saadhö bho 'güsiödhe ‑gɔ ꞊nuadhɛ 'gü kö ‑potaasü ‑yaan kë ‑an ‑gɔ 'pö kö ‑waan kë ‑Zlan ‑bha 'në ‑nu 'piö ‑an ‑bha 'tɔbhɔdhe 'gü. 22'Kɛɛ kö kwa gia‑ dɔ 'kwa‑ wo ꞊nɛ kwa‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ ‑a ‑kɔ këpë ‑nu 'saadhö 'wo bhë ‑wo wo ‑wo 'kpɔ ‑na, ‑wo dɔ ‑na wo ‑de ‑wun ꞊zɔnng' ‑ta ‑yaan 'dho ‑yaan yöë yi 'ö ‑potaasü dho kaa ‑an ‑gɔ ꞊nɛ dhe 'ö 'dhoë‑ 'bë bho ‑a 'dhö. 23‑Kɔ do bhë ꞊nɛ 'ö‑ 'ka. Mɛ 'ö ‑Zuu 'ö go ‑Zlan 'piö 'ö kwa ‑gɔ ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha gbaɔ ‑blɛɛzë 'dhö bhë, kwa 'plɛ kwa kwa ‑wo 'kpɔ ‑na, yi 'ö ‑Zlan dho kwa ‑bha ‑kë ‑a ‑bha 'në ‑nu 'ka ‑sü ‑wun yö ‑a 'ka 'ko 'dhiö, waa‑ kwa bun dha ‑yi bhë ‑a ‑lo ‑yi ‑wun 'ka. 24Bhii dhasü 'ö kwa ‑gɔ bhë ‑yö pë 'ö kwa 'yaan ꞊nɛ ‑yö ‑dho kë 'ö kwa 'yan 'dhoë‑ ‑gɔ ‑a 'ka. 'Kɛɛ kö 'wun 'ö mü 'pö 'ö tɔɔ pë 'ö mɛ 'yan 'dhoë‑ ‑gɔ 'ö yaa kë ꞊kun bhë kö pë 'ö mɛ 'yan 'dhiö 'yaa ‑mü 'ö bhii pë 'ö kwa 'yan 'dhiö, kwa ‑dho dɔ ‑a ‑gɔ ‑kɔklë ꞊ɛɛ? 25'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ 'kwa kwa 'yan 'to pë 'ö 'yaa kwa 'yan 'dhiö ‑a ‑gɔ zian‑, yö ꞊nɛ 'ö ꞊ya kë 'ö 'kwa dɔ ‑a ‑gɔ kwa ꞊zuöga 'plɛ 'ka. 26‑Kɔ do 'ö mɛ ‑nu 'ö 'kwa ‑Zlan ‑bha 'ka 'ö pë 'ö 'yan ‑to ‑a ‑gɔ ‑pë 'ka bhë 'ö‑ kë ‑na 'ö kwa bɔ ‑na 'wun 'gbee‑ ‑nu 'gü bhë, 'ö‑ 'ka 'pö; ‑Zuu 'ö go ‑Zlan 'piö bhë ‑yö ‑nu kö ‑yaan nu mɛ ‑nu 'ö 'kwa 'tëëtë bhë kwa ‑dhë. 'Ö tɔɔ ꞊dhɛ 'kwaa ꞊bhɛa' ‑dhɛ dɔ ꞊bhɛa' ‑kɔ gia‑ 'ka bhë, ‑Zuu 'ö bhë ꞊ya kë 'ö pë 'ö 'waa ‑mɔa ‑wa 'gü ꞊bhɛa'‑ wo ‑Zlan ‑dhë bhë, yö ꞊nɛ 'ö ‑kë ‑zo ‑lo ‑wo ‑nu 'ka ‑Zlan ‑dhë kwa ‑bha 'ka. 27‑Zlan 'ö ‑dhɛ yö mɛ ‑nu ꞊zuö' 'piö bhë, 'ö ‑Zuu 'slööslö ‑bha ‑zotadhe waa‑ pë 'ö dho ‑a ‑dhɛ ‑a ‑gɔ 'yö‑ dɔ; bhii ‑Zuu ‑yö ‑bhɛa mɛ 'wo ‑Zlan ‑bha 'ka ‑an ‑wun 'gü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ 'ka ‑Zlan ‑dhë ‑së ‑a 'dhö. 28‑Yö kë ka 'yaan ꞊nɛ mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑dhɔ ‑yö ‑an ‑kë 'ö ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë ‑a ‑bha 'wun ‑yö 'ko 'dhiö ‑kɔ 'gbloo 'piö bhë, 'wun 'saadhö 'ö nu ‑na ‑an ‑ta, ‑yö ‑kë ‑an ‑bha 'wun ‑së 'ka ('ö ‑Zlan ‑ya kë ‑an ‑dhë). 29'Ö tɔɔ mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ‑an sü 'dhiö bhë, ‑ya ‑kë 'dhö kö ‑waan bhɔ ö Gbö ‑bha; ‑yö kë 'dhö ‑a Gbö 'ö bhë ‑yaan kë Dë do 'gü dhegluzë ‑nu ꞊plëëzë 'wo bhë 'saadhö, ‑an ꞊dhoo 'ka. 30Mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö 'wun 'ö ꞊nɛ ‑a yö 'ko 'dhiö ‑an ‑bha 'ka bhë, ‑yö ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë; mɛ ‑nu 'ö ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë 'dhö bhë, ‑yö ‑an ‑kë kpengdhö ö wö 'dhiö; 'yö mɛ ‑nu 'ö ‑an ‑kë kpengdhö 'dhö bhë, 'yö ‑an ‑da ö ‑bha 'tɔbhɔdhe 'gü. 31'Wun mɛ 'ö kwa 'dhi dho ‑zuö ‑a ‑bha zlöö ꞊ga tɔɔ: ꞊Dhɛ 'ö ‑Zlan 'dhö kwa ‑bha 'ka ꞊nɛ, kö mɛ gbɛ yaa 'dho dɔ kwa ‑gɔ. 32Yö 'ö yaa ö ‑de Gbö kuënnu ö ꞊bhaa, 'ö‑ nu mɛ 'plɛ ‑wun 'gü bhë, ‑a ga 'ka‑ wo bhë ‑më 'kpaan 'pö dho dɔ ‑a ‑gɔ kö ‑yaan 'kun pë 'plɛ ‑nu kwa ‑dhë ‑sü 'ka ɛɛ? 33Dö 'kpaan 'ö dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yö za ‑lo mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ‑an ‑ya ö ‑bha 'ka bhë ‑an tuö ee, 'ö bhii yö do ꞊nɛ 'ö ‑mɔ ‑a ‑bha ‑ya pö mɛ ꞊nɛ ‑yö kpengdhö, (‑a mɛ ꞊nɛ 'wun ‑ya ‑bha). 34꞊Ya kë 'dhö kö mɛ gbɛ 'yaa ‑mɔa kö ‑yö za ‑lo ‑an tuö ‑yaan kë ‑an 'gü ꞊siö' ‑gɛn 'ka 'ö bhii Yesu Klito ꞊nɛ 'ö ga; 'kɛɛ ꞊dhɛ 'ö ga, ‑yö ‑go ga 'gü. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö ꞊ya 'dho dhang‑ 'gü ö Dë ‑Zlan 'piö; ‑yö ‑ya ‑sü 'ka ‑a ꞊kwɛɛ‑ 'gü; ‑dhɛ bhë ‑yö ꞊bhɛa' ‑na ‑a ‑bha kwa ‑wun 'gü. 35(꞊Ya kë 'dhö kö) mɛ gbɛ 'ka 'dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yö kwa 'kan ‑dhɔ 'ö Klito ‑ya ‑kë kwa 'ka bhë ‑a ‑bha; ‑yö ‑kë ꞊saan ‑sü ‑wun 'ka oo, ‑yö ‑kë ꞊zuökaankuëdhe 'ka oo, 'iin ‑yö ‑kë 'wun ‑wɔ mɛ ‑ta sü 'ka oo, ‑yö ‑kë din 'ka oo, ‑yö ‑kë 'fɛɛdhɛ 'ka oo, ‑yö ‑kë 'wun 'gbee‑ 'ka oo, 'iin ‑yö ‑kë ga 'ka oo, ‑an gbɛ ‑kɔ 'ka 'dho ‑mɔa. 36‑A ‑wun 'gü, ‑yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛ: Ü ‑wun ꞊ga, ‑dhɛ 'po ‑sü 'gü, 'yi bɔ ‑na ga ‑glu 'dhiö, yö ꞊ga 'wo yi kë ‑na ꞊nɛ mɛ dho 'bhla ‑tuë 'ka wü zë ‑dhɛ 'gü bhë. 37'Kɛɛ ‑Zlan 'ö kwa ‑dhɔ ‑kë bhë, kwa kwa zü ‑gban ‑a 'gü 'ö 'kwa to ‑a 'gbee‑ 'ka 'fɛfɛdhö bhë. 38Bhii a‑ ꞊tɛi' ‑dɔ 'gbönggböng ꞊nɛ pë gbɛ 'ka 'dho ‑mɔa kö ‑dhɔ 'ö‑ ‑kë kwa 'ka bhë ‑yaan kwa 'kan ‑a ‑bha. ‑Yö ‑kë ga 'ka oo, ‑yö ‑kë ‑tosiadhe (‑së 'ö 'kpongtaa zö ‑a) 'ka oo, ‑yö ‑kë ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu 'ka oo, ‑yö ‑kë 'gügbeedhɛ ‑nu 'wo dhang‑ 'gü ‑nu ‑an 'ka oo, ‑yö ‑kë pë 'ö kë ‑na ꞊dɛɛ 'iin pë mɛ dho kë ꞊dhia' 'piö ‑an 'ka oo, 39‑yö mɛkɔɔnmɛ ‑nu 'wo 'kpongtaa zö ‑an 'ka oo, ‑yö ‑kë pë ‑nu 'wo dhang‑ ‑nu 'gü 'iin pë ‑nu 'wo kwa ꞊löö zö ‑an 'ka 'iin ‑yö ‑kë këpë ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ‑an ‑da ‑an 'ka, ‑an gbɛ ‑kɔ 'ka 'dho ‑mɔa 'gbɛɛdhö kö ‑dhɔ 'ö ‑Zlan ‑ya ‑kë kwa 'ka kwa Dëmɛ Yesu Klito 'gü bhë, ‑wo kwa 'kan ‑a ‑bha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\