Salme 69

1+ 2Frels mig Gud, thi Vandene når mig til Sjælen, 3jeg er sunket i bundløst Dynd, hvor der intet Fodfæste er, kommet i Vandenes Dyb, og Strømmen går over mig; 4træt har jeg skreget mig, Struben brænder, mit Øje er mat af at bie på min Gud; 5flere end mit Hoveds Hår er de, der hader mig uden Grund, mange er de, som vil mig til Livs, uden Skel er mig fjendske; hvad jeg ikke har ranet, skal jeg dog erstatte! 6Gud, du kender min Dårskab, min Skyld er ej skjult for dig. 7Lad mig ej bringe Skam over dem, som bier på dig, o Herre, Hærskarers HERRE, lad mig ej bringe Skændsel over dem der søger dig, Israels Gud! 8Thi for din Skyld bærer jeg Spot, mit Åsyn dækkes af Skændsel; 9fremmed er jeg for mine Brødre en Udlænding for min Moders Sønner. 10Thi Nidkærhed for dit Hus har fortæret mig, Spotten mod dig er faldet på mig: 11jeg spæged min Sjæl med Faste, og det blev mig til Spot; 12i Sæk har jeg klædt mig, jeg blev dem et Mundheld. 13De, der sidder i Porten, taler om mig, ved Drikkelagene synger de om mig. 14Men jeg beder, HERRE, til dig i Nådens Tid, o Gud, i din store Miskundhed svare du mig! 15Frels mig med din trofaste Hjælp fra Dyndet, at jeg ikke skal synke; red mig fra dem, der hader mig, fra Vandenes Dyb, 16lad Strømmen ikke gå over mig; lad Dybet ikke sluge mig eller Brønden lukke sig over mig. 17Svar mig, HERRE, thi god er din Nåde, vend dig til mig efter din store Barmhjertighed; 18dit Åsyn skjule du ej for din Tjener, thi jeg er i Våde, skynd dig og svar mig; 19kom til min Sjæl og løs den, fri mig for mine Fjenders Skyld! 20Du ved, hvorledes jeg smædes og bærer Skam og Skændsel; du har Rede på alle mine Fjender. 21Spot har ulægeligt knust mit Hjerte; jeg bied forgæves på Medynk, på Trøstere uden at finde; 22de gav mig Malurt at spise og slukked min Tørst med Eddike. 23Lad Bordet foran dem blive en Snare, deres Takofre blive en Fælde; 24lad Øjnene slukkes, så Synet svigter, lad Lænderne altid vakle! 25Din Vrede udøse du over dem din glødende Harme nå dem; 26deres Teltlejr blive et Øde, og ingen bo i deres Telte! 27Thi de forfølger den, du slog, og øger Smerten for dem, du såred. 28Tilregn dem hver eneste Brøde lad dem ikke få Del i din Retfærd; 29lad dem slettes af Livets Bog, ej optegnes blandt de retfærdige! 30Men mig, som er arm og lidende, bjærge din Frelse, o Gud! 31Jeg vil prise Guds Navn med Sang og ophøje ham med Tak; 32det er mer for HERREN end Okser end Tyre med Horn og Klove! 33Når de ydmyge ser det, glæder de sig; I, som søger Gud, eders Hjerte oplives! 34Thi HERREN låner de fattige Øre, han agter ej fangne Venner ringe. 35Himmel og Jord skal prise ham, Havet og alt, hvad der rører sig der; 36thi Gud vil frelse Zion og opbygge Judas Byer; der skal de bo og tage det i Eje; 37hans Tjeneres Afkom skal arve det, de, der elsker hans Navn, skal bo deri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\