Salme 83

1+ 2Und dig, o Gud, ikke Ro, vær ej tavs, vær ej stille, o Gud! 3Thi se, dine Fjender larmer, dine Avindsmænd løfter Hovedet, 4oplægger lumske Råd mod dit Folk, holder Råd imod dem, du værner: 5“Kom, lad os slette dem ud af Folkenes Tal, ej mer skal man ihukomme Israels Navn!” 6Ja, de rådslår i Fællig og slutter Pagt imod dig, 7Edoms Telte og Ismaeliterne, Moab sammen med Hagriterne, 8Gebal, Ammon, Amalek, Filister land med Tyrus’s Borgere; 9også Assur har sluttet sig til dem, Lots Sønner blev de en Arm. - Sela. 10Gør med dem som med Midjan, som med Sisera og Jabin ved Kisjons Bæk, 11der gik til Grunde ved En-Dor og blev til Gødning på Marken! 12Deres Høvdinger gå det som Oreb og Ze’eb, alle deres Fyrster som Zeba og Zalmunna, 13fordi de siger: “Guds Vange tager vi til os som Eje.” 14Min Gud, lad dem blive som hvirvlende Løv som Strå, der flyver for Vinden. 15Ligesom Ild fortærer Krat og Luen afsvider Bjerge, 16så forfølge du dem med din Storm, forfærde du dem med din Hvirvelvind; 17fyld deres Åsyn med Skam, så de søger dit Navn, o HERRE; 18lad dem blues, forfærdes for stedse, beskæmmes og gå til Grunde 19Og kende, at du, hvis Navn er HERREN, er ene den Højeste over al Jorden!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\