1 CORINTIOS 6:7

7Masare beyegʉ pohrogue mʉa acawererãre weresãrã Goãmʉ gameripʉre tarinʉgarã iiaa mʉa. Gajigʉ mʉa mera majagʉ mʉare ñero ĩgʉ iicʉ̃ eropa ĩacãboaya mʉa. Jesu yarã árĩbirãre mʉa weresãbiriborore mʉa acaweregʉre mʉare ĩgʉ ñero iirare mʉa eropa ĩacãcʉ̃ õatariaboaya. Jesu yagʉ mʉare ĩgʉ yajacʉ̃ ĩgʉre mʉa weresãboro core ĩgʉ mʉare yajarare mʉa eropa ĩacãcʉ̃ õaboaya.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More