1 PEDRO 2:12

12Goãmʉre gamebirã watope árĩrã õaro iirã árĩque mʉa gʉare werewʉari arĩrã. Mʉa eropa iirã árĩcʉ̃ mʉare dohpaguere ñero werewʉadiaquererã mʉa õaro iirire masirãcoma erã. Eropa masirã erã Goãmʉre “Õagʉ, turagʉ ãhrimi,” arĩrãcoma. Õpa ta arĩrãcoma Cristo ĩgʉ i yebague ĩgʉ dujaricʉ̃.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More