2 TIMOTEO 1:9

9Eropigʉ Goãmʉpʉ marire peamegue wabonirãre taumi. Eropigʉ õarã ĩgʉ yarã árĩmorãre beyepʉ ĩgʉ. “Õarã ãhrima erã. Eropigʉ erãre beyegʉra,” arĩbiripʉ marire beyegʉ. Ĩgʉ marire mahigʉ ta negohraguere marire beyepʉ ĩgʉ gamero dopa ta iigʉ. “Eropigʉ Jesucristore erãre taubure obeogʉra,” arĩ beyepʉ marire.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More