HECHOS 12:11

11Eropa ĩgʉ anyu ĩgʉ wara pʉhrʉ ĩgʉ iirare Pedro masipʉ pare. Õpa arĩ pepipʉ ĩgʉ. “Anyu Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ peresugue árĩgʉre yʉre wiugʉ erami. Dohpague irire masia ĩgʉ eropa iirare. Judio masapʉ yʉre erã ñero iidiarare Goãmʉpʉ erãre iidorebirami. Eropigʉ yʉre Herode ĩgʉ peresu iidigʉre wiuami,” arĩ pepipʉ Pedro.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More