HECHOS 12:20

20Ero pʉhrʉ Tiro waĩcʉri maca majarã mera Sidón waĩcʉri maca majarã mera sãre Herode guapʉ. Ĩgʉ eropa guacʉ̃ ĩarã iri macari majarãpʉ Herode mera amurã wañorã. Ĩgʉ erã mera ĩgʉ guarare wereniguirã wañorã. Ejaa Herodere ĩaboro core Herode itamugʉ Blasto waĩcʉgʉ mera weretamuñorã. Eropirã erã ĩgʉ Blasto ĩgʉ itamuri mera Herode pohro ejañorã. Ĩgʉ pohro ejarã õpa arĩñorã: ―Mari õaro árĩrã. Mari basi ĩhaturibiricãrã, arĩ serẽñorã erã Herodere. Erã ya yeba majarã Herode ya yeba barire bocamʉriñorã. Eropirã Herode erãre ĩhaturicʉ̃ gamebiriñorã erã.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More