HECHOS 18:2

2Erogue ejagʉ judio masʉ Aquila waĩcʉgʉre bocajapʉ ĩgʉ. Árĩpehrerã weca opʉ Claudio waĩcʉgʉ judio masare Romague árĩrãre ĩgʉ cóãcʉ̃ Aquilapʉ ĩgʉ marapo Priscila mera waha, Corintogue ejapʉ. Aquilapʉ Ponto waĩcʉri yeba masa dehyoadigʉ árĩpʉ. Eropirã erã Corintogue árĩcʉ̃ Pablo erã pohrogue ejapʉ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More