HECHOS 18:27

27Eropigʉ ĩgʉ Apolopʉ Acaya yebague ĩgʉ wadiacʉ̃ Jesu yarã ĩgʉre “Õaro waque,” arĩ, erã gojarapũrire oñorã ĩgʉre. Iripũri Acayague árĩrã Jesu yarãre Apolore õaro bocatĩridoreripũri árĩyoro. Eropigʉ Apolo erogue ejagʉ ero majarãre Jesure umupeorãre Goãmʉ mahiri mera õaro itamupʉ. Judio masare iri maca árĩrãre õpa arĩ werepʉ: ―Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ mʉa coredigʉ ãhrimi Jesu. Cristo gohra ãhrimi, arĩ werepʉ judio masare gajirã masa erã ĩaro. Ĩgʉ eroparĩcʉ̃, Goãmʉ wereniguiri gojarapũre õaro queoro werecʉ̃ erã pee “Diaye árĩbeaa,” arĩmasibiriñorã erã. Eropigʉ Jesu mahiri mera Jesure umupeorãre ĩgʉ õaro itamupʉ erãre Apolo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More