GALATAS 2:12

12Eropigʉ Pedro Antioquíague ne eragʉ gamenere bamʉrimi judio masa árĩbirã Jesure umupeorã mera. Irisubu gajirã judio masa Santiago obeonirã erama. Erã eranirã õpa arĩ pepirã árĩma. “Árĩpehrerã Jesure umupeorã judio masa árĩbirã sã gʉa dorerire iiro gahmea Goãmʉ erãre õaro ĩaborore. Eropirã árĩpehrerã judio masa iiro dopa gasiro merogã wiri aĩro gahmea. Eropa árĩbirã mera babiricãro gahmea,” arĩrã árĩma eranirãpʉ. Eropigʉ Pedro erã eracʉ̃ ĩha judio masa árĩbirãre dʉca wami. Erã gasiro merogã wirisũbirinirã árĩcʉ̃ erãre dʉca wami erã eranirã weresãrire güigʉ. Erã mera babirimi pare.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More