GALATAS 2:2

2Eropigʉ erore eja Jesure umupeorã gamenererogue yʉhʉ erã oparãre boje sihuu werebʉ erãre. Judio masa árĩbirãre Jesucristo marire tauburi buherire yʉ buherare werebʉ oparãre. Eropa weregʉ erã yʉ buherire õaro masicʉ̃ erãre “Õapũrica,” arĩcʉ̃ iidiabʉ erãre. Erã yʉ buherire gamebirã yʉ buheri sãre “Waja mariri ãhraa,” arĩbocoma, arĩ pepirabʉ yʉhʉ. Erã gamema.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More