GALATAS 5:11

11Õpa arĩ werewʉañorã gajirã yʉpʉre: “ ‘Mari Goãmʉ mera õaro árĩmorã mari gasiro merogã wiri aĩro gahmea,’ arĩ buhemi Pablo,” arãñorã yʉre. Yʉhʉ eropa arĩ ne buhebeaa. Yʉhʉ dohpaguere “Gasirogã wiri aĩro gahmea,” yʉ arĩ buhecʉ̃ irire iidorerãpʉ yʉre ñero taricʉ̃ iibiriboañuma. Yʉ õpa arĩ buhea: “Mari ñero iira dipuwajare Jesucristo wajayebasadi árĩmi crusague sĩrigʉ. Eropirã mari Goãmʉ mera õaro árĩmorã Jesucristore umupeoro gahmea,” arĩ buhea yʉhʉ. Yʉ eropa arĩ buhecʉ̃ judio masa pee guama. Yʉre ñero taricʉ̃ iima.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More