GALATAS 5:13

13Mʉapʉre Goãmʉ mʉa ĩgʉ porã árĩmorãre aĩgʉ mʉa Moise dorerire iimorãre beyebiripʉ. Mʉare iri dorerire iidorebiriquerecʉ̃ mʉa mʉa ʉaribejarire iibiricãro gahmea. Õpa iiro gahmea. Mʉa árĩpehrerãre õaro mahi umupeorã erãre itamuniguicãro gahmea. Mʉa gajirãre umupeorã Moise dorerire árĩpehrerire iirãca.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More