Hebreos 1:3

3Eropigʉ ĩgʉ magʉpʉ ĩgʉ Pagʉ õarire opagʉ árĩgʉ, ĩgʉ turari mera marire ii ĩhmudi árĩmi. Eropigʉ yujuro mera ĩgʉ Pagʉ mera árĩgʉ, ĩgʉ Pagʉ árĩricʉrire marire ĩhmudi árĩmi. Eropigʉ ĩgʉ turari mera ĩgʉ dorecʉ̃ i yeba, ʉmaro sã eropa árĩniguia. Eropiro dederebeaa ĩgʉ doreri mera. Eropigʉ mari ñero iirare ĩgʉ coera pʉhrʉ ĩgʉ Pagʉ turatarigʉ diayepʉ doapʉ ĩgʉ opʉ ĩgʉ árĩrire ĩhmubu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More