Hebreos 1:5

5Ĩgʉ anyuare Goãmʉ ne õpa arĩ werebirimʉripʉ ĩgʉ magʉre werediro dopa ta: Yʉ magʉ ãhraa mʉhʉ. Dohpagãre mʉre dehyoacʉ̃ iiabʉ, arĩpʉ Goãmʉ ĩgʉ magʉre. Anyuapʉre ne eropa arĩ werebirimʉripʉ. Eropigʉ erãre i sãre ne werebirimʉripʉ: Ĩgʉ pagʉ ãhraa yʉhʉ. Eropigʉ ĩgʉ yʉ magʉ árĩgʉcumi, arĩpʉ Goãmʉ ĩgʉ magʉre. Anyuapʉre ne eropa arĩ werebirimʉripʉ. Eropigʉ ĩgʉ magʉ anyua tauro árĩpʉ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More