Hebreos 12:16

16Ne nome mera ñero iirã árĩbiricãque. Eropirã Goãmʉ yare gamebirã árĩbiricãque. Eropa árĩgʉ árĩpʉ Esaú. Ĩgʉ masa tĩgʉ árĩripʉ. Eropigʉ ĩgʉ pagʉ yare ĩgʉ sĩrira pʉhrʉ opabu árĩripʉ. Eropa árĩqueregʉ yujunʉ barire gametarigʉ iri bari mera ĩgʉ pagʉ magʉre ĩgʉ tĩgʉ opaborore bu gohrotopʉ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More