Hebreos 12:17

17Pʉhrʉ ĩgʉre warare masia mʉa. Ĩgʉ eropiira pʉhrʉ ĩgʉ pagʉ ĩgʉre Esaúre õaro árĩdoreburire Goãmʉre serẽbasarire turaro gameripʉ daja Esaúpʉ. Ĩgʉ eropa gamequerecʉ̃ ta ĩgʉ pagʉ magʉpʉre ĩgʉ tĩgʉ opaburire gohrotora dipuwaja ĩgʉ pagʉ ĩgʉre obiripʉ. Eropa gamegʉ turaro orequeregʉ ĩgʉ pagʉre serẽqueregʉ irire opamasibiripʉ Esaú.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More