Hebreos 9:16

16Õpa ãhraa mari masare. Yujugʉ ĩgʉ sĩriboro core ĩgʉ acawererã ĩgʉ yare aĩ gueremasibeama. Eropiro ĩgʉ oparire ĩgʉ acawererãre ĩgʉ oburire ĩgʉ gojatuyurapũ ĩgʉ sĩriboro core iripʉ wajacʉbeaa dohpa. Ĩgʉ sĩricʉ̃ ĩarã iripʉ ĩgʉ arĩ gojadiro dopa ta ĩgʉ yare guererãcoma erã.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More