Santiago 2:18

18Gajigʉ i yʉ wererire ĩgʉ peediabiricʉ̃ õpa arĩnemoboya yʉhʉ ĩgʉre. Õarire iibiriqueregʉ ta “Cristore umupeoa yʉhʉ,” arĩraa mʉhʉ. Mʉhʉ õarire iibigʉ Cristore mʉ umupeorire ĩhmumasibeaa mʉhʉ. Yʉpʉ yʉ õari iiri mera Cristore yʉ umupeorire ĩhmua, arĩnemoboya yʉhʉ ĩgʉre.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More