Santiago 2:19

19“Goãmʉ yujugʉ ta ãhrimi,” arĩ pepima masa. Mʉa eropa arĩ pepicʉ̃ õapũricãa. Eropa árĩquerecʉ̃ ta iripẽta mʉa Goãmʉre yʉhribiricʉ̃ “Ĩgʉ Goãmʉ ãhrimi,” mʉa arĩri duhpiburi árĩbeaa. Watẽa sã mʉa pepiro dopa ta “Goãmʉ ta ãhrimi yujugʉ ta,” arĩ pepima. Eropirã Goãmʉ ĩgʉ árĩricʉrire masima erã. Eropa masirã güi naragãma.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More