Santiago 4:11

11Yʉ acawererã, Jesu yarã árĩrã, mʉa basi ñeri quere iibiricãque. Mʉa acaweregʉre ñeri quere iirã ĩgʉre dipuwaja moadorediarã árĩca mʉa. Cristo doreripʉ masare dipuwaja moadoreri árĩtuhaa. Eropirã masare ñeri quere iirã Cristo ya dorerire õpa arĩrã iica: “Marire õaro dorebeaa Cristo ya. Eropirã mari gamero dipuwaja moadorerã,” arĩrã iica masare ñero werewʉarã. Eropa arĩrã Cristo dorerire ñero arĩ wereniguirã dujaa mʉa. Eropirã iri dorerire yʉhribirã dujaa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More