San Juan 6:22

22Gajinʉ masa ero dujanirãpʉ gamenerenʉgañorã daja Jesure corerã. Iri ñamire gʉa yaru mera gʉa dihta taribujacʉ̃ ĩanirã árĩma erã. Jesu gʉa mera ĩgʉ wabiricʉ̃ sãre ĩanirã árĩma erã. Eropa gamenererã Jesure bocabiriñorã. Bocabiri ero pohro Tiberiague ariri gasi tuhajacʉ̃ ĩañorã. Jesu Goãmʉre “Õhaa,” arĩ, masare ĩgʉ bari guerediro pohroñarigue árĩyoro. Eropirã Jesu gʉa sã maricʉ̃ ĩarã, iri gasigue ñaja, Capernaumgue gʉare nʉrʉsia taribujajama. Jesure ahma nʉrʉsiagãrã iima erã.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More