SAN LUCAS 11:29

29Eropi bajarã masa Jesu pohro erã eracʉ̃, ĩgʉ erãre werenemopʉ: ―Dohpague majarã ñerã ãhrima. Yʉ diaye arĩgʉ árĩcʉ̃ mʉa masidiarã Goãmʉ turari mera deyoro moarire iidoreraa yʉre. Mʉa eropa dorequerecʉ̃ ta Jona iribojegue majagʉ ĩgʉ iira dihtare ii ĩhmugʉcumi Goãmʉ masare.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More