SAN MARCOS 13:14

14“Eropirã ñetariagʉre Goãmʉ yare goroweogʉre ĩarãca mʉa. Goãmʉ wihigue ĩgʉ niguicʉ̃ ĩarãca. Ero ĩgʉre árĩbiricãro gahmea. Iribojegue Goãmʉ yare weremʉhtayugʉ Daniel ĩgʉre were gojañumi. (Irire buhegʉ peeporo). Ero ĩgʉ niguicʉ̃ ĩarã Judea yebague árĩrãpʉ ʉtã yucʉgue oma duhrigã waporo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More