SAN MARCOS 13:9

9“Õpa wacʉ̃ ĩarã mʉa basi õaro iique. Gajirã mʉare ñeha ñero iidorerã orãcoma gajirã oparãre. Eropirã mʉa acawererã judio masa erã buheri wirigue sãre mʉare parãcoma. Eropirã macari majarã oparã pohrogue, erã tauro oparã pohrogue sãre aĩgãrãcoma mʉare mʉare dipuwaja moamorã. Eropirã erã mʉare erã pohrogue aĩgãcʉ̃ yaha buherire wererãca mʉa erã sãre.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1253 Languages.

Learn More