SAN MATEO 14:3

3Eropigʉ Ñure ĩgʉ wejẽdoreboro core Herode ĩgʉ pagʉ magʉ Felipe marapore ehma igo mera marapocʉpʉ. Ĩgʉ eropa iicʉ̃’ ĩagʉ Ñu waĩyegʉ Herodepʉre õpa arĩ wereniguipʉ: ―Mʉ pagʉ magʉ marapore marapocʉgʉ Goãmʉ dorerire tarinʉgagʉ iiaa mʉhʉ, arĩripʉ Ñu ĩgʉre. Ĩgʉ eropa arĩra waja Herode ĩgʉre wejẽdiaripʉ. “ ‘Ñu Goãmʉ yare weremʉhtagʉ ãhrimi,’ arĩ pepima judio masa,” arĩgʉ erãpʉre güipʉ Herode. “Ñure yʉ wejẽcʉ̃ erã guabocoma,” arĩgʉ erãre güipʉ. Eropa güigʉ Ñure wejẽdiabiriripʉ. Eropa wejẽbiriqueregʉ ta ĩgʉre ñeha diridore, peresu iipʉ. Ĩgʉre eropa iicʉ̃ gamepo ĩgʉ marapo Herodia.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More