SAN MATEO 2:2

2Eropa erarã, masare ero majarãre serẽpiñorã: ―¿Judio masa erã tauro opʉ árĩbu dohpaguere nohogue masa dehyoayuri ĩgʉ? Abe ĩgʉ mʉririro majarãgue árĩrã, ne necãmʉ dehyoacʉ̃ ĩabʉ. Eropa ĩgʉ dehyoacʉ̃ ĩha “Opʉ masa dehyoagʉ iicumi,” arĩ masiabʉ gʉa. Eropa ĩgʉ ne dehyoacʉ̃ ĩarã gʉa yujuro mera ĩgʉre umupeorã arirã iiabʉ õgue, arĩ wereñorã necãre buheri masa masare.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More