FILEMÓN 1:16

16Eropigʉ ĩgʉ dohpaguere mʉ pohro majagʉ gohra árĩbeami. Pohro majarã tauñariro árĩgʉ ãhrimi ĩgʉ yʉ pepicʉ̃re. Dohpaguere ĩgʉ mʉ acaweregʉ Jesu yagʉ ãhrimi. Eropigʉ ĩgʉre turaro mahia. Mʉpʉ yʉ tauro ĩgʉre mahique. Mʉ eropa mahigʉ mʉ pohro majagʉ ĩgʉ árĩqueregʉ ta mʉ pohro majagʉ gohra árĩbeami ĩgʉ. Ĩgʉ mʉ acaweregʉ Jesucristo yagʉ ãhrimi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More