TITO 1:6

6Erã oparã Goãmʉ pohro majarã ãhrima. Eropigʉ erãre beyegʉ õarãre beyeque gajiropa iibirãre. Eropigʉ yujugo ta marapocʉrã árĩrãre beyeque. Eropigʉ “Bu árĩgʉ ãhraa yʉhʉ,” arĩ pepirãre beyeque. Eropigʉ mata guabirãre, merebirãre, masa mera gamequeãbirãre, niyerure gamebirãre beyeque. Eropa beyegʉ erã ya wihire ñajarãre õaro ĩhadiburãre, õaripʉre sʉarãre, pee masirãre, õaripʉre iiniguirãre, ñeri marirãre, erã ʉaribejarire iibirãre, teboro mariro mohmerãre, õarire iiniguirãre beyeque. Eropirã mʉa beyerã porãre õpa árĩro gahmea. Jesure umupeorã, õarire iiniguirã, árĩpehrerãre õaro yʉhrirã árĩro gahmea oparã porãre.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More