TITO 1:9

9Eropirã õari buherire queoro mari buhediro dopa ta ne duhubirã árĩporo oparã mʉ beyenirã. Eropirã õari buherire wererã árĩrãcoma. Eropa iirã õari buherire gamebirãre buherã erã ya gʉyari árĩcʉ̃ masicʉ̃ iirãcoma erã. Eropigʉ õaro beyeque Jesu yarã weca oparã árĩpehrerãre. Bajarã erã oparãre tarinʉgarã, õaro pepi wereniguibirã, gʉyarã ãhrima dohpaguere. Eropa iirã yujurãyeri Moise dorerire iidorerã tamera ñetariaro iirã iima. Erã buheri iri diaye árĩbiricʉ̃ erãre masicʉ̃ iiro gahmea.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More