1 KORƐ̃TƖ 1

1A mãa Pol, a Naaŋmɩn na nɔ̃w yã bʋɔlɩ k'ɩ̃ɩ wa ɩ a Kɩrɩta Yeezu nɩ-tona a, mãa n'ʋ sɛbr nyɩ, mãa nɩ a tɩ yɛb Sɔsɩtɛn. 2Nyɩɩm na ɩ Naaŋmɩn Lãw-yir be a Korɛ̃tɩ a, nyɩɩm na páw a sonu lãw nɩ a Kɩrɩta Yeezu a, nyɩɩm bɛ na bʋɔlɛ nɩ-son lãw nɩ a bɛlɩ dem za na bʋɔlɛ a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta yúor zie nɛ za bɛ na be a, ʋl na ɩ a tɩɩm nɩ a bɛl za Sore a, nyɩ za nɛ bɛ ɩ̃ sɛbr. 3A Naaŋmɩn tɩ Sãà nɩ a Sore Yeezu Kɩrɩta maalʋ nɩ ƴã-ɓaarʋ, a be a nyɩ zie. 4Ɩ̃ puore nɩ a ɩ̃ Naaŋmɩn yaanɩ kʋra lɛ a nyɩ ƴãw, a maalʋ ʋ na kʋ̀ nyɩ a Kɩrɩta Yeezu pʋɔ a ƴãw. 5Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, nyɩ na lãw nɩ ʋ a n'a nyɩ kpɛ naalʋ bʋʋrɛ za, a ƴɛrʋ bãwfʋ naalʋ nɩ a yele bãwfʋ naalʋ. 6A dãsɩɛ bɛ na dɩ a Kɩrɩta ƴãw a, tɛr ɩ fãw a nyɩ zie, 7kɛ̀ Naaŋmɩn maalʋ kãw za bɛ cɛ nyɩ ɛ, nyɩɩm na gùre kɛ a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta wa sãá a. 8Ʋlɛ n'ʋ mɩ̀ na ɩ nyɩ kpɛmɛ tɩ ta n a baarʋ daar, kɛ́ nɩr ta nyɛ̃ sãwna kãw za yere a nyɩ zie a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta waa bibir ɛ. 9A Naaŋmɩn ŋmɛ̃ n ʋ ŋmɛ̃a, ʋl na bʋɔlɩ nyɩ kɛ́ nyɩ wa lãw nɩ a ʋ Bie tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta a. 10Yɛbr ɩ, ɩ̃ zɛlɛ nyɩ nɩ yãayãa a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta yúor ƴãw, nyɩ za nyɩ lãw nʋɔr, nyɩ ta ɩ bʋ́r-taa be a nyɩ cara pʋɔ ɩ; nyɩ lãw yã ɛ tɛr tɩɛr-been. 11Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ɩ̃ yɛbr ɩ, Kulowe yir dem yel a kʋ̀ m kɛ taw-taa be n a nyɩ cara pʋɔ. 12Ɩ̃ manɩ nyɩ nyɛ̃: a nyɩ pʋɔ a, ŋa mɩ́ yel a: «Pol so m», ŋa kɛ: «Apɔlɔsɩ so m», ŋa yel kɛ: «Pɩɛr so m», ɛ ŋa kɛ: «Kɩrɩta so m». 13Nyɩ tɩɛrɛ kɛ́ a Kɩrɩta bʋ́r a bɩɩ? Pol ʋ bɛ kpa a da-gara zu a nyɩ ƴãw ɩ? Pol yúor ƴãw n'a bɛ kʋ̀ nyɩ a suob ɩ? 14Naaŋmɩn barka! Ɩ̃ bɛ kʋ̀ nyɩ been kãw za suob ɛ, a bɛ ɩ Kɩrɩsɩpɩsɩ nɩ Gayisɩ ɛ. 15A na ɩ a ŋa a, nɩr za kʋ̃ saw yel kɛ mãa yúor ƴãw n'a bɛ kʋ̀ nyɩ a suob ɛ. 16Ãà! Sɩza n'a, ɩ̃ cãa na lɛ kʋ̀ Sɩtefanasɩ yir dem a suob. A al pùorí, ɩ̃ bɛ tɩɛr bãw k'ɩ̃ɩ lɛb a kʋ̀ nɩr suob ɛ. 17A Kɩrɩta bɛ tõ m k'ɩ̃ɩ tɩ tɩrɛ suob ɛ, ʋ tõ m a k'ɩ̃ɩ tɩ hiere a Yel-nʋ̃ɔ̀, ɛ ta hiere ʋ tu n a ƴɛr-bãw ɛ, wa mab ɩ a Kɩrɩta da-gara zu kũu ɩ zawla ɩ. 18A Kɩrɩta da-gara zu kũu tɩ na hiere a, a ɩ n gẽgẽ-ɩb a bɛlɩ dem na bɔrɛ a zie; ɛ cɛ a bɛlɩ dem na lo a faafʋ sɔr a, a tɩɩm zie, a ɩ n Naaŋmɩn kpɛnʋ. 19A ŋa n'a a Sɛb-sõw yere: «Ɩ̃ na sãw nɩ a yã-bawnbɛ yã-bãwfʋ bɛr, ɛ ɩ a bãw-bãwnbɛ bãwfʋ bɔr.» 20A na ɩ a ŋa a, nyɩnɛ n'a a yã-bãwnɛ be? Nyɩnɛ n'a a Naaŋmɩn-Wulu bãw-bãw-kara be? A dɩ̃a zie ŋa pʋɔ ƴɛr-bãw-ƴɛrɛ wa? A Naaŋmɩn bɛ ɩ a tẽ-daa yã-bãwfʋ lɩɛbɩ gẽgẽmi ɩ? 21Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a tẽ-daa nɩbɛ nɩ a bɛ yã-bãwfʋ za na faa bɛ tʋ̃ɔ bãw a Naaŋmɩn a ʋ yã-bãwfʋ ɩb pʋɔ a, alɛ so a Naaŋmɩn yel k'ʋʋ na faa nɩ a bɛlɩ dem na saw de ʋ a, nɩ a da-gara zu kũu hieru na sãá mɛ̃ gẽgẽ-ɩb a a. 22A Zifʋ mɩnɛ zɛlɛ nɩ yele na ɩ bãwfʋ sãá a, ɛ a Gɩrɛkɩ mɩnɛ bɔbr yã-bãwfʋ; 23ɛ cɛ tɩɩm a, Kɩrɩta bɛ na kpa da-gara zu a n'ʋ tɩ hiere: ʋ ɩ n yel-faa na bɛ sɛw taa nɩ a, a Zifʋ mɩnɛ zie, ɛ ɩ gẽgẽmi a nɩ-bʋʋr-yoru zie. 24Ɛ cɛ a bɛlɩ dem a Naaŋmɩn na bʋɔlɩ a zie a, bɛ ɩ n Zifʋ bɩɩ Gɩrɛkɩ a, a bɛl zie a, ʋ ɩ n a Kɩrɩta, ʋl na ɩ a Naaŋmɩn kpɛnʋ nɩ a Naaŋmɩn yã-bãwfʋ a. 25Bʋnʋ bɛ ka be ɩ, a al na sãá ɩ Naaŋmɩn gẽgẽ-ɩb a, cãa na ɩ yã-bãwfʋ zuo a nɩsaalbɛ yã-bãwfʋ, ɛ a al na sãá ɩ Naaŋmɩn bãbaalʋ a, cãa na tɛr fãw zuo a nɩsaalbɛ fãw. 26Yɛbr ɩ, nyɩ nyɛ̃ a lɛ nyɩ na ŋmɛ̃ a, nyɩɩm a Naaŋmɩn na bʋɔlɩ a: a nɩsaalbɛ niŋé a, yã-bãwnbɛ bɛ yãwmɛ a nyɩ pʋɔ ɩ, kpɛnʋ dem bɛ yãwmɛ ɩ, nɩ-yee mɩ̀ bɛ yãwmɛ ɩ. 27Ɛ cɛ a al na ɩ gẽgemi a tẽ-daa zie a, alɛ n'a a Naaŋmɩn kaa ir k'ʋʋ ƴãw nɩ a ƴã-bãwnbɛ vĩ; a alɩ bome nɛ na bɛ tɛr fãw a tẽ-daa zie a, alɛ n'a a Naaŋmɩn kaa ir k'ʋʋ ƴãw nɩ a al na tɛr fãw a vĩ; 28a alɩ bome nɛ na bɛ tɛr yúor a tẽ-daa zie a, a al bɛ na jewre a, a al na bɛ ɩ bom a, alɛ n'a a Naaŋmɩn kaa ir k'ʋʋ sãw nɩ a al na ɩ bʋ̃-sɩza a bɛr, 29kɛ́ nɩsaal za taa wa zɛwr ʋ tʋɔra Naaŋmɩn niŋé ɩ. 30A Naaŋmɩn n'ʋ so nyɩ lãw nɩ a Kɩrɩta Yeezu, ʋl a Naaŋmɩn na ɩ ʋ lɩɛbɩ a tɩ yã-bãwfʋ, a tɩ mɩnʋ, a tɩ sonu, nɩ a tɩ faafʋ a. 31A ŋa n'a a ɩ kɛ́: «Ʋlɩ sob na zɛwr ʋ tʋɔra a, ʋ zɛwr ʋ tʋɔra a Sore ƴãw», mɛ̃ a lɛ a Sɛb-sõw na yel a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\