1 KORƐ̃TƖ 12

1Yɛbr ɩ, ɩ̃ bɛ bɔbr kɛ́ nyɩ ɩ zɔn a maalʋ a Vʋʋrʋ Sõw na tɩrɛ a ƴãw ɛ. 2Nyɩ bãwnɩ a na, a lɛn daar nyɩ na tɩ cãa ɩ a tɩbɛ nɩbɛ a, a bɛ mɩ́ tɩ tɛr nyɩ na kʋ̃ cen a tɩbɛ na bɛ tɛr nʋɔr ƴɛrɛ a zie ɩ. 3Alɛ n'a so ɩ̃ bɔbr kɛ nyɩ bãw a yel ŋa: nɩr za Naaŋmɩn Vʋʋrʋ na ƴãw ʋ ƴɛrɛ a, be yere: «A Yeezu, ʋ ɩ nɩ-ŋmɛ-ƴãwna ɩ», ɛ alɛ bɛ ɩ a Vʋʋrʋ Sõw zũú a, nɩr kʋ̃ tʋ̃ɔ yel: «A Yeezu ɩ n Sore ɩ.» 4A Naaŋmɩn maalʋ ɩ n tɛɛtɛɛ, ɛ yi a Vʋʋrʋ Sõw been zie. 5A tõ-nɛɛ ɩ n tɛɛtɛɛ, ɛ cɛ a Sore been n'ʋ bɛ tone. 6A yele na maalɛ a ɩ n tɛɛtɛɛ, ɛ cɛ Naaŋmɩn-been n'ʋ maalɛ a za a nɩbɛ za zie. 7A Vʋʋrʋ Sõw maalʋ mɩ́ sãá nɩ ŋa za zie a bɛ za vla ƴãw. 8A kãw a, ƴɛrʋ na tu yã-bãwfʋ a n'ʋ a Vʋʋrʋ Sõw kʋ̀ ʋ, ɛ a kãw ƴɛrʋ tu zanʋ ʋ na zànɩ bãw a, ɛ a cãa yi a Vʋʋrʋ Sõw been nɛ zie. 9Naaŋmɩn-saw-deb na bɛ tɛr ʋ tɔ a n'ʋ kãw páw a Vʋʋrʋ ŋa tɔr za zie, ɛ ƴẽn sob páw baalbɛ sanʋ maalʋ a Vʋʋrʋ Sõw been yõ ŋa zie. 10Kãw páw nɩ nɔ-ɓãa-yele maalʋ fãw, ƴẽn sob páw Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ tome maalʋ, ŋa sob ʋl páw nɩ maalʋ mɩ́ bãw a vʋʋr-bɛlɛ-bɛlɛ nɩ a Vʋʋrʋ Sõw tɔr za; kãw páw nɩ a ƴɛr-bʋʋrɛ ƴɛrʋ fãw, ɛ kãw bãw a ƴɛrʋ a ŋa pɛɛ iru. 11Ɛ cɛ a Vʋʋrʋ Sõw been yõ ŋa tɔr za n'ʋ maalɛ a a ŋa za. Ʋlɛ n'ʋ pone a maalʋ tɛɛtɛɛ kʋ̀rɛ a nɩbɛ been been, mɛ̃ a lɛ ʋ na bɔbr a. 12Mɛ̃ a lɛ a ƴãgan na ɩ been ɛ tɛr ɓɛrmɛ yaga a, ɛ a ɓɛrmɛ na saa yãwmɛ̃ a, ɓã taa ɩ ƴãgan been yõ a, lɛ n'a a mɩ̀ ŋmɛ̃ a Kɩrɩta zie. 13Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, Vʋʋrʋ been pʋɔ n'a tɩ za de a suob kɛ́ tɩ tʋ̃ɔ ɩ ƴãgan been, tɩmɛ saa ɩ Zifʋ bɩɩ bɛ ɩ a Zifʋ a, gbãgbaar bɩɩ nɩbɛ na so bɛ tʋɔra a, ɛ a tɩ za a, a Vʋʋrʋ Sõw been yõ n'ʋ ɓãa a tɩ kʋ̃ɔ-nyuur. 14Ɓɛrmɛ been yõ bɛ n'ʋ a ƴãgan mɩ́ tɛr ɛ, ɓɛrmɛ yaga n'a. 15A gbɛ́r tɩ ɩ mɛ̃ ʋ yel a: «Ɩ̃ bɛ ɩ nũu ɛ, ɩ̃ bɛ pʋɔ a ƴãgan pʋɔ ɩ», al ƴãw n'a ʋ kʋ̃ʋ cãa pʋɔ a ƴãgan pʋɔ bɩɩ? 16A tobr tɩ ɩ mɛ̃ ʋ yel a: «Ɩ̃ bɛ ɩ mimir ɛ, ɩ̃ bɛ pʋɔ a ƴãgan pʋɔ ɩ», al ƴãw n'a ʋ kʋ̃ʋ cãa pʋɔ a ƴãgan pʋɔ bɩɩ? 17A ƴãgan za tɩ ɩ mimir yõ a, nyɩnɛ n'a a tobe nãá tɩ be? Ɛ ʋ za tɩ ɩ tobe a, nyɩnɛ n'a a nyʋɔr nãá be? 18Ɛ cɛ Naaŋmɩn ƴãw nɩ ɓɛrmɛ been been a ƴãgan mɛ̃ a lɛ ʋ na bɔbr a. 19A za tɩ ɓã taa ɩ ɓɛrmɛ been yõ tẽtẽ a, nyɩnɛ n'a a ƴãgan nãá be? 20A na ɩ lɛ a, ɓɛrmɛ yaga n'a be be, ɛ ʋ ɩ ƴãgan been yõ. 21A mimir kʋ̃ tʋ̃ɔ yel a nũu: «Ɩ̃ bɛ tɛr fʋ yel-ɩra ɩ», ɛ a zu mɩ̀ kʋ̃ tʋ̃ɔ yel a gbɛɛ: «Ɩ̃ bɛ tɛr nyɩ yel-ɩra ɩ.» 22Mɔ̃ mɩ̀, a ƴãgan ɓɛrmɛ al na mɩ́ sãá mɛ̃ a bɛ tɛr fãw towtow a, a fɛr a kɛ a be be; 23ɛ a al tɩ na mɩ́ nyɛ̃ a bɛ sɛwnɩ ƴãwfʋ yaga a, alɛ n'a tɩ nɩ̃ɛ mɩ́ ƴãwnɛ yaga; a ƴãgan ɓɛrmɛ al na ɩrɛ tɩ vĩ a, tɩ ƴãwnɛ a nɩ yaga, 24a al na bɛ ɩrɛ tɩ vĩ a, ƴãwfʋ bɛ fɛrɛ ɩ. Naaŋmɩn maal ɩ a ƴãgan, kɛ́ a ɓɛrmɛ al na bɛ maal tɛr ƴãwfʋ a, nyɛrɛ ƴãwfʋ. 25Ʋ ɩ n a ŋa, kɛ́ bʋ́r-taa ta be a ƴãgan pʋɔ ɩ, ɛ cɛ a ƴãgan ɓɛrmɛ lãw kaarɛ taa zie. 26A ƴãgan ɓɛrmɛ kãw wa wone tuo a, a ƴãgan ɓɛrmɛ za lãw nɩ ʋ na wone a tuo; a ƴãgan ɓɛrmɛ kãw wa nyɛrɛ ƴãwfʋ a, a ƴãgan ɓɛrmɛ za pʋɔ nɩ a ʋ nʋ̃ɔ̀ pʋɔ. 27Nyɩ ɩ n a Kɩrɩta ƴãgan, ɛ́ ŋa za ɩ a ƴãgan ŋa ɓɛrmɛ. 28A bɛlɩ dem na be a Lãw-yir pʋɔ a, a ŋa n'a a Naaŋmɩn cɔbrɩ bɛ ƴãw: a de niwn sob a, a nɩ-toni nɛ bɛ, a ayi sob a, a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ, ɛ a ata sob ɩ a wul-wulbɛ; al pùorí a bɛlɩ dem na tɛr a nɔ-ɓãa-yele maalʋ fãw a, al pùorí a bɛl na tɛr a baalbɛ sanʋ maalʋ a, a nɩbɛ sõwfʋ nɩ a nɩbɛ kaafʋ maalʋ a, nɩ a bɛl na tɛr a ƴɛrʋ nɩr na bɛ wone a fãw a. 29Bɛ za nɛ bɛ ɩ nɩ-toni bɩɩ? Bɛ za nɛ bɛ ɩ Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ ɛ? Bɛ za ɩ n wul-wulbɛ ɛ? Bɛ za maalɛ nɩ nɔ-ɓãa-yele bɩɩ? 30Bɛ za nɛ bɛ páw a baalbɛ sanʋ maalʋ ʋ? Bɛ za nɛ bɛ ƴɛrɛ a ƴɛrʋ nɩr na bɛ wone a bɩɩ? Bɛ za nɛ bɛ bãw a ƴɛrʋ a ŋa taabɛ pɛɛ-iru bɩɩ? 31Nyɩ bɔbr a Naaŋmɩn maal-bɛrɛ bɛrɛ. Ɩ̃ɩ na cãa na wul nyɩ sɔr kãw na vɩɛl gãw a za a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\