1 KORƐ̃TƖ 3

1Yɛbr ɩ, ɩ̃ bɛ tʋ̃ɔ ƴɛr a nyɩ zie mɛ̃ nɩbɛ na tɛr a Naaŋmɩn Vʋʋrʋ a ɩ; ɩ̃ ƴɛr ɩ a nyɩ zie mɛ̃ nɩbɛ na ɩ nɩsaalbɛ tɛwr a, mɛ̃ bibi-pʋrmɛ̃ a Naaŋmɩn-saw-deb pʋɔ a. 2Bʋrʋ n'a ɩ̃ kʋ̀ nyɩ nyɩ nyũ, bʋ̃-dɩ-tɩbrʋ bɛ n'a ɩ: nyɩ kʋ̃ʋ tɩ tʋ̃ɔ a tɛr ɛ. Ɛ a dɩ̃a mɩ̀ a, nyɩ cãa kʋ̃ tʋ̃ɔ a ɩ, 3nyɩ na cãa ɩ nɩsaalbɛ tɛwr a ƴãw. Nyuur nɩ taw-taa na be a nyɩ cárá a ƴãw, nɩsaalʋ nɩbɛ bɛ n'ɩ nyɩ ɛ? Ɛ nɩsaalʋ ɩb tɛwr bɛ n'a nyɩ ɩrɛ ɩ? 4Kãw na mɩ́ wa yel kɛ: «Pol so m», ɛ kãw kɛ: «Apɔlɔsɩ so m» a, nɩsaalbɛ ɩb tɛwr bɛ n'a nyɩ mɩ́ ɩrɛ ɩ? 5A ɩ lɛ ãa n'ɩ a Apɔlɔsɩ? Ãa n'ɩ a Pol? Tɩ ɩ n tõ-tõ-biir na ɩ nyɩ páw a Naaŋmɩn-saw-deb a; tɩ kãw za tõ n a ʋ tome tu n a maalʋ a Sore na kʋ̀ ʋ a. 6Mãa sɛl ɩ a tɩɛ, Apɔlɔsɩ cɔr, ɛ cɛ Naaŋmɩn n'ʋ tɩ ɩrɛ ʋ kɛrɛ. 7A na ɩ a ŋa a, a sob nɛ na sɛl a nɩ a sob nɛ na cɔr a, bɛ ɩ bom ɛ, Naaŋmɩn yõ n'ʋ ɩ bom, ʋl na ɩrɛ a tɩɛ ʋ kɛrɛ a. 8A sob nɛ na sɛl a, nɩ a sob nɛ na cɔr a, ɩ n been, ɛ́ ŋa za na páw nɩ a ʋ sã-ya sɛw taa nɩ a ʋ tome. 9Naaŋmɩn lãw-tõ-taabɛ n'ɩ tɩ, ɛ́ nyɩmɛ nɛ bɛ ɩ a Naaŋmɩn púo. Nyɩmɛ nɛ bɛ mɩ̀ ɩ a yir a Naaŋmɩn na mɩɛr a. 10Mɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn na kʋ̀ m a maalʋ a, ɩ̃ sʋ̃ɔ́ nɩ a yir pɛr mɛ̃ nɩr na sɩrɩ bãw a yir ŋmãafʋ yele a, ɛ nɩ-yũo mɩɛr dɔwlɛ. Ɛ cɛ ŋa za, ʋ mɩ́ gu vla a lɛ ʋ na mɩɛr a. 11Ɛ a yir pɛr a, nɩr kʋ̃ tʋ̃ɔ sʋ̃ɔ́ kãw ƴãw pʋɔ a ʋl na be be a ƴãw ɛ: a pɛr lɛ kɛ a Yeezu Kɩrɩta. 12Salm-pɛlɛ bɩɩ salm-zɩɩr a bɛ mɩɛr ɩ dɔwlɛ a yir pɛr ŋa zuo o, kʋsɛ-vɩɛlɩ bɩɩ daar a o, mʋ̃ɔ bɩɩ kɛkɛɛ n'a o, 13ŋa za tome nãa sãá nɩ cãàmɩ́ lɛ. A ƴɛrʋ-maalʋ bibir na ɩ na bɛ bãw a ŋa za tome, vũu na n'a mɩ́ ɩ a bibir ŋa ʋ sãá a ƴãw, ɛ a vũu na ɩ n ŋa za tome kaa bãw a ŋmɛ̃a. 14Sob nɛ mɩɛrʋ ton bɛ wa dɩ vũu a, ʋ na páw nɩ sã-ya. 15Ɛ sob nɛ mɩɛrʋ ton wa dɩ vũu a, ʋ kʋ̃ páw sã-ya ɩ; a ʋl tɔr za na páw nɩ a faafʋ, ɛ cɛ a na ɩ na mɛ̃ a lɛ bɛ na mɩ́ tu tɔl a vũu pʋɔ páw a faafʋ a. 16Nyɩ bɛ bãw kɛ nyɩ ɩ n a Naaŋmɩn yir, nɩ k'aa Naaŋmɩn Vʋʋrʋ kpɩɛr ɩ a nyɩ pʋɔ ɩ? 17Nɩr wa sãw a Naaŋmɩn yir bɛr a, Naaŋmɩn mɩ̀ na sãw nɩ a ʋ sob bɛr. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Naaŋmɩn yir ɩ n sõw, ɛ nyɩmɛ n'ɩ a yir ŋa. 18Nɩr kãw za taa wa nanɩ bɛ̀lɛ ʋ tʋɔra ɩ: nɩr wa be a nyɩ pʋɔ tɩɛrɛ k'ʋʋ ɩ n yã-bãwnɛ a tẽw ŋa zu a, ʋ lɩɛbɩ gẽgemi sob, tʋ̃ɔ ɩ yã-bãwnɛ; 19bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a tẽw ŋa zu yã-bãwfʋ ɩ n gẽgemi Naaŋmɩn zie. A Sɛb-sõw sɩrɩ na yel a ŋa: «Naaŋmɩn mɩ́ nyɔw nɩ a yã-bãwnbɛ a bɛ cɩbɛ pʋɔ»; 20lɛ nɩ kɛ: «A Sore bãw nɩ a yã-bãwnbɛ pʋ-tɩɛrʋ, ʋ bãwnɩ a na a na ɩ tɩɛr-zawlɛ a.» 21A na ɩ a ŋa a, nɩr za taa wa zɛwr ʋ tʋɔra nɩsaalbɛ ƴãw ɛ; nyɩmɛ sɩrɩ so bom za: 22Pol, Apɔlɔsɩ bɩɩ Pɩɛr, a tẽ-daa, a nyɔ-vʋʋrʋ bɩɩ a kũu, a dɩ̃a bɩɩ a nɩdaar, nyɩmɛ so a za; 23ɛ cɛ a Kɩrɩta so nyɩ, ɛ Naaŋmɩn so a Kɩrɩta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\