1 KORƐ̃TƖ 5

1A nɩbɛ wone na bɛ yere a ziir za kɛ pɩ̃ɔ-ɩb kãw be n a nyɩ zie, ɛ a pɩ̃ɔ-ɩb nɛ kpɛ faa tɩ zuo, nɩ-bʋʋr-yoru nɩbɛ tɛɛ za kʋ̃ saw maalɩ a yel-bier ŋa tɔ ɩ. Bɛ manɛ na k'aa nyɩ kãw tɛr ɩ a ʋ sãà pɔw ʋ ɩ a ʋ pɔw. 2A tɩ sɛw na k'aa ɩ kpɩɛrʋ a nyɩ zie, ɛ́ bɛ diw a nɩr ŋa tɔ bɛr a nyɩ sɔgɔ, nyɩɩm nɩ̃ɛ bɛr ɛ zɛwr nyɩ tʋɔra. 3Mãa ƴãw a, a ɩ̃ ƴãgan bɛ be a nyɩ zie ɩ, ɛ a ɩ̃ tɩɛrʋ be n be a sob nɛ na ɩ a ɩb ŋa tɔ a, ɩ̃ maal ɩ ʋ nɩ a ƴɛrʋ baarɩ mɛ̃ ɩ̃ be n be a. 4Nyɩmɛ wa ɓã taa ɛ a ɩ̃ tɩɛrʋ be a nyɩ sɔgɔ a, a Sore Yeezu yúor ƴãw nɩ a ʋ fãw zũú, 5nyɩ de a nɩr ŋa tɔ ƴãw Sɩtaana nũú a ʋ ƴãgan kũu ƴãw, k'aa ʋ sɩ́ɛ páw a faafʋ a Sore waa bibir. 6A bom nɛ ƴãw nyɩ na zɛwr nyɩ tʋɔra a, bɛ vɩɛl ɛ. Nyɩ bɛ bãw kɛ dãbɩl blã lɛ n'a mɩ́ ɩ a zɔ̃ za ìr ɛ? 7Nyɩ so a dãbɩl-kʋra dɛwr bɛr tʋ̃ɔ ɩ zɔ̃-bu-paala, bɛ na bɛ ƴãw dãbɩl a. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Kɩrɩta na ɩ a tɩ Pakɩ péle a, bɛ kʋ́ ʋ na. 8A na ɩ lɛ a, tɩ maalɛ a cuw, ɛ cɛ tɩ ta maalɛ ʋ nɩ dãbɩl-kʋra ɩ, tɩ ta maalɛ ʋ nɩ a potuolu nɩ a faalʋ dãbɩl ɛ, tɩ maalɛ ʋ nɩ dipɛ̃ na bɛ ƴãw dãbɩl a: a vɩɛlʋ nɩ yel-mɩŋa dipɛ̃ na bɛ ƴãw dãbɩl a. 9Ɩ̃ sɛb nyɩ na kɛ́ nyɩ ta pɩɛlɛ a pɩ̃ɔ-yel-maalbɛ ɩ. 10A tẽ-daa ŋa pɩ̃ɔ-yel-maalbɛ bɩɩ a bɛl na mɩ́ nyɛ̃ a bɛ tɔ bom a mimir zaalɛ a, bɩɩ a tẽ-daa ŋa nyãnyuwr nɩ a tɩbɛ dem za bɛ n'a ɩ̃ yere ɩ, alɛ bɛ ɩ lɛ, a nãa fɛr a kɛ̀ nyɩ yi zaa a tẽ-daa pʋɔ. 11Ɩ̃ sɛb nyɩ na kɛ́ nyɩ ta pɩɛlɛ nɩr na dɩ kɛ Kɩrɩta-nɩr a, ʋlɛ wa ɩ pɩ̃ɔ-yel-maalɛ, nɩr na mɩ́ nyɛ̃ a ʋ tɔ bom a mimir zaalɛ a, bɩɩ ʋlɛ wa maalɛ tɩbɛ bɩɩ ɩ gɛgɛra, dã-kuole nɩ nyãnyuge a. Nyɩ mɩ̀ ta mɩ́ lãw nɩ a nɩr ŋa tɔ dɩ bom ɛ. 12A bɛlɩ dem na bɛ ɩ Kɩrɩta-nɩbɛ a, a bɛ yele bãwfʋ ya jɩrɛ mɛ̃ na bɩɩ? Bɛlɩ dem na ɩ Kɩrɩta-nɩbɛ a yele bɛ n'a nyɩ bãwnɛ ɩ? 13A bɛl na bɛ ɩ Kɩrɩta-nɩbɛ a, Naaŋmɩn n'ʋ na bãw a bɛ yele. «Nyɩ ír a nɩ-faa bɛr a nyɩ sɔgɔ», mɛ̃ a lɛ a Sɛb-sõw na yel a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\