1 KORƐ̃TƖ 8

1Ɛ a nɛnɛ al bɛ na mɩ́ kʋ́ ƴãw a tɩbɛ ƴãw a, «tɩ za tɛr ɩ a yele-bãwfʋ», mɛ̃ a lɛ nyɩ na mɩ́ yel a. Ɛ cɛ a yele-bãwfʋ mɩ́ ɩ n a nɩsaal zɛwr ʋ tʋɔra, ɛ nɔ̃wfʋ mɩ́ ɩ a Lãw-yir ʋ kɛrɛ dɔwlɛ. 2Nɩr wa tɩɛrɛ k'ʋʋ bãw nɩ bom kãw a, ʋ cãa bɛ bãw mɛ̃ a lɛ a na sɛw k'ʋʋ bãw a ɩ. 3Ɛ cɛ nɩr wa nɔnɛ Naaŋmɩn a, a Naaŋmɩn mɩ́ bãw ʋ na. 4Ɛ a nɛnɛ al bɛ na mɩ́ kʋ́ ƴãw a tɩbɛ ƴãw a 'wɔbrʋ ƴãw a, tɩ bãwnɩ a na kɛ tɩɩb kãw za bɛ ɩ bʋ̃-sɩza ɩ, ɛ́ ŋmɩn kãw za bɛ be a tẽ-daa zu a bɛ ɩ a Naaŋmɩn been yõ ɩ. Gɩrɛkɩ mɩnɛ tɩbɛ (8.4). 5Ŋmɩn-yaga na saa be a salom zu bɩɩ a tẽw zu bɛ bʋɔlɛ ŋmɩmɛ a - ɛ ŋmɩn-yaga nɩ sorbɛ yaga sɩrɩ na be be - 6tɩɩm zie a, Naaŋmɩn been yõ n'ʋ be, a Sãà na ír bom za ɛ tɩ vʋʋrɛ a ʋ ƴãw a, nɩ Sore been yõ, Yeezu Kɩrɩta, na so bom za be ɛ so tɩ vʋʋrɛ a. 7Ɛ cɛ nɩbɛ za bɛ nɛ bɛ tɛr a yele-bãwfʋ ŋa ɩ. Bɛ mɩnɛ na mili nɩ a tɩbɛ a, 'wɔbr ɩ a tɩbɛ bawr-nɛnɛ mɛ̃ a tɩbɛ sɩrɩ so a a; a bɛ tɩɛrʋ bɛ kpɛmɛ ɩ, lɛ so bɛ mɩ́ nyɛ̃ a nɛn ŋa wa n dɛwr a bɛ zie. 8Bʋ̃-dɩra bɛ n'ʋ na taw tɩ pɩɛl ɩ a Naaŋmɩn ɛ; tɩmɛ bɛ wa dɩ a, a kʋ̃ ɩ tɩ bom za ɩ, ɛ tɩmɛ saa wa dɩ a, tɩ kʋ̃ páw bom za dɔwlɩ ɛ. 9Ɛ cɛ nyɩ gu vla k'aa nyɩ so-nyɩ-tʋɔra taa ɩrɛ a bãbaalbɛ bɛ lore ɩ. 10Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, nɩr wa nyɛ̃ a fʋ̃ʋ na bãw a, fʋ zɩ̃ a tɩbɛ yir pʋɔ dɩrɛ a, mɛ̃ ʋ taa mɩ̀ na bɔbr a tɩbɛ bawr-nɛnɛ 'wɔbrʋ, ʋl a tɩɛrʋ na bɛ kpɛmɛ a? 11Ɛ a fʋ̃ʋ na bãw a zũú, a bãbaal na kpi na, a yɛb ŋa ƴãw a Kɩrɩta na kpi a. 12Nyɩmɛ wa sãwnɛ a nyɩ yɛbr a ŋa a, ɛ sãwnɛ a bɛ tɩɛrʋ na bɛ kpɛmɛ a, Kɩrɩta n'ʋ nyɩ sãwnɛ. 13Lɛ so, bʋ̃-dɩra na na ɩ a ɩ̃ yɛb lo a sãwna pʋɔ a, ɩ̃ na ciir ɩ a nɛn kʋra lɛ, k'ɩ̃ɩ taa ɩrɛ a ɩ̃ yɛb lore sãwna pʋɔ ɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\