1 ZÃ 1

1Bom nɛ na tɩ be a Yele za pɛr tib daar a, bom nɛ tɩ na wõ a, bom nɛ tɩ na nyɛ̃ nɩ mimir a, bom nɛ tɩ na jɩr gbẽgbẽ a, ɛ tɔ n a tɩ nuru a, ʋ caar ɩ a ƴɛrʋ na tɩrɛ nyɔ-vʋʋrʋ a. 2Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a nyɔ-vʋʋrʋ ŋa sãá na, tɩ nyɛ̃ ʋ na, tɩ dɩrɛ nɩ a ʋ dãsɩɛ, tɩ manɛ nɩ a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a yele kʋ̀rɛ nyɩ, a nyɔ-vʋʋrʋ ŋa na tɩ be a Sãà zie ɛ wa sãá tɩ nyɛ̃ a. 3Bom nɛ tɩ na nyɛ̃ ɛ wõ a, tɩ yere ʋ na kʋ̀rɛ a nyɩɩm mɩ̀, kɛ́ nyɩ mɩ̀ tʋ̃ɔ lãw nɩ tɩ, ɛ a tɩ lãw-taa ɩ n lãw-taa na be tɩɩm nɩ a Sãà cara pʋɔ, ɛ be tɩɩm nɩ a ʋ Bie Yeezu Kɩrɩta cara pʋɔ a. 4Tɩ sɛbr nyɩ nɩ a a ŋa kɛ a nʋ̃ɔ̀ na kpɩɛr tɩ a, tʋ̃ɔ kpɛ tɩ tɩ tɔ. 5Nyɩ nyɛ̃ a ƴɛrʋ tɩ na wõ a Yeezu Kɩrɩta zie ɛ yere kʋ̀rɛ nyɩ a: Naaŋmɩn ɩ n cãa, ɛ lige kãw za bɛ be a ʋ zie ɩ. 6Tɩmɛ wa yel kɛ tɩ lãw nɩ ʋ na ɛ cãa cere lige pʋɔ a, tɩ ŋmarɛ nɩ ziri, ɛ a tɩ ɩb bɛ tu yel-mɩŋa ɩ. 7Ɛ tɩmɛ wa cere a cãa pʋɔ mɛ̃ a Naaŋmɩn mɩŋa na be a cãa pʋɔ a, tɩ lãw nɩ taa ɛ a ʋ Bie Yeezu Kɩrɩta zɩ̃ɩ pɛwr ɩ yel-bier za dɛwr bɛrɛ tɩ. 8Tɩɩm wa yel kɛ tɩ bɛ tɛr yel-bier a, tɩ tule nɩ tɩ tʋɔra, ɛ a yel-mɩŋa bɛ be a tɩ zie ɩ. 9Ɛ cɛ tɩmɛ wa yere a tɩ yel-bebe kʋ̀rɛ a Naaŋmɩn a, ʋ ŋmɛ̃ n ʋ ŋmɛ̃a, ɛ ɩ nɩ-mɩŋa, ʋ na dɩ n a tɩ yel-bebe suur kʋ̀ tɩ ɛ pɛw a tɩ yel-faar za dɛwr bɛr. 10Tɩɩm wa yel kɛ tɩ bɛ ɩ yel-bebe dem a, Naaŋmɩn n'ʋ tɩ bʋɔlɛ zir-ŋmarɛ, ɛ a ʋ ƴɛrʋ bɛ be a tɩ zie ɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\