1 ZÃ 3

1Nyɩ nyɛ̃ a Naaŋmɩn Sãà na nɔ̃w tɩ sɛw, tɩ ƴãw bɛ bʋɔlɛ tɩ Naaŋmɩn bibiir a. Ɛ tɩ ɩ ʋ na. A lɛ n'a so a tẽ-daa bɛ bãw tɩ ɛ, ʋ na bɛ bãw a Naaŋmɩn a ƴãw. 2Ɩ̃ ba mɩnɛ ɛ, a ƴɛrɛ ŋa tɩ ɩ n Naaŋmɩn bibiir, ɛ cɛ a lɛ tɩ nãà ŋmɛ̃ a n'a bɛ sãá sɛr ɛ. Tɩ bãwnɩ a n'a k'aa Kɩrɩta wa sãá a lɛn daar a, tɩ na ŋmɛ̃ na taa nɩ ʋ, tɩ na na nyɛ̃ ʋ mɛ̃ a lɛ ʋ na ŋmɛ̃ a ƴãw. 3Ɛ nɩsaal za na ƴãw a tɩɛrʋ ŋa tɔ a ʋ ƴãw a, mɩ́ ƴãw nɩ fãw vɩɛl mɛ̃ a Kɩrɩta na vɩɛl a. 4Nɩr za na maalɛ yel-bier a, mɩ́ zawr ɩ Naaŋmɩn nʋɔr, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a yel-bier ɩ n Naaŋmɩn nʋɔr zawrʋ. 5Ɛ cɛ nyɩ bãwnɩ a na, a Kɩrɩta sãá na k'ʋʋ wa ír a yel-bebe bɛr, ɛ cɛ ʋl bɛ maalɩ yel-bier ɛ. 6Nɩsaal za na maalɛ yel-bier a bɛ nyɛ̃ ʋ ɛ, ɛ bɛ bãw ʋ ɛ. 7Ɩ̃ bibiir i, nyɩ ta saw nɩr za tuli nyɩ ɛ. Sob nɛ na tuur a yel-mɩŋa a, ɩ n nɩ-mɩŋa mɛ̃ a Kɩrɩta na ɩ nɩ-mɩŋa a. 8Sob nɛ na maalɛ a yel-bier a, Gɛgɛra so ʋ. A Gɛgɛra na ɩ yel-bier-maalɛ a pɛr tib daar za a ƴãw. Yel ŋa ƴãw n'a a Naaŋmɩn Bie sãá: k'ʋʋ wa sãw a Gɛgɛra tome bɛr. 9Nɩsaal za na ɩ Naaŋmɩn bʋ̃-dɔwra a, ʋ bɛ cãa maalɛ yel-bier ɛ, a nyɔ-vʋʋrʋ fãw na yi a Naaŋmɩn zie a na be a ʋ pʋɔ a ƴãw; ɛ a Naaŋmɩn na n'ʋ dɔw ʋ a, ʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ cãa maalɛ yel-bier ɛ. 10A ŋa n'a bɛ mɩ́ bãw a Naaŋmɩn bibiir nɩ a Gɛgɛra bibiir: sob nɛ za na bɛ tuur a yel-mɩŋa a, ɛ mɩ̀ bɛ lɛ nɔnɛ a ʋ yɛb a, bɛ ɩ Naaŋmɩn bie ɩ. 11Yel ŋa n'ʋ nyɩ wõ a pɛr tib daar za: kɛ́ tɩ nɔnɛ taa. 12A bɛ sɛw kɛ tɩ ŋmɛ̃ mɛ̃ a Kayɛ̃ a ɩ: ʋ na tɩ ɩ a Faalʋ-sob nɩr a n'a so ʋ kʋ́ a ʋ yɛb. Ɛ bʋ̃ʋ ƴãw n'a ʋ tɩ kʋ́ ʋ? A ʋ ɩ-ɩrɩ bɛ tɩ vɩɛl ɛ, ɛ a ʋ yɛb dem tu a yel-mɩnʋ. 13Yɛbr ɩ, a tẽ-daa ŋa nɩbɛ wa hɩ̃ɛn nyɩ a, a ta ɩ mɛ̃ a ur nyɩ na ɩ. 14Tɩɩm a, tɩ bãw na kɛ tɩ yi n a kũu pʋɔ kpɛ nyɔ-vʋʋrʋ pʋɔ, tɩ na nɔnɛ a tɩ yɛbr a ƴãw. Sob nɛ na bɛ tɛr a nɔ̃wfʋ a, cãa na be a kũu pʋɔ. 15Nɩr za na hɩ̃ɛn a ʋ yɛb a, nɩ-kʋ́rɛ n'ʋ, ɛ́ nyɩ bãwnɩ a na nɩ-kʋ́rɛ kãw za na bɛ mɩ́ tɛr a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a. 16Yel ŋa pʋɔ n'a tɩ bãw ʋlɩ bom nɛ na n'ɩ a nɔ̃wfʋ a: a Yeezu de nɩ a ʋ nyɔ-vʋʋrʋ tɩr a tɩ ƴãw. A na ɩ lɛ a, a tɩɩm mɩ̀, a fɛr a kɛ tɩ mɩ́ mɩ̀ de a tɩ nyɔ-vʋʋrʋ tɩr a tɩ yɛbr ƴãw. 17Nɩr wa tɛr a a tẽw zu, ɛ nyɛ̃ a fɛrɛ a ʋ yɛb, ʋʋ bɛ zɔ ʋ nɩ-baalʋ a, ŋmɩŋmɩn n'a ʋ na tʋ̃ɔ yel k'ʋʋ nɔnɛ nɩ a Naaŋmɩn? 18Ɩ̃ bibiir i, nyɩ ta ɩ tɩ nɔnɛ nɩ nʋɔr nɩ ƴɛr-vɩɛlɩ tɛwr ɛ, nyɩ ɩ a tɩ nɔ̃wfʋ sãá a tɩ ɩ-ɩrɩ pʋɔ ɛ tu a yel-mɩŋa. 19A ŋa n'a tɩ na bãw kɛ́ tɩ ɩ n yel-mɩŋa nɩbɛ, ɛ́ mɩ́ ɓãa ƴãw bɛr tɩɛrʋ a Naaŋmɩn niŋé. 20Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a tɩ tɩɛrʋ wa yel kɛ tɩ sãw na a, Naaŋmɩn ɩ n kpɛ̃ɛ zuo a tɩ tɩɛrʋ, ɛ ʋ bãw nɩ bom za. 21Ɩ̃ ba mɩnɛ ɛ, a tɩ tɩɛrʋ bɛ wa yel kɛ tɩ sãw na a, tɩ mɩ́ bɛr ɩ dɛ̃bɩ̃ɛ a Naaŋmɩn niŋé. 22Ɛ bom za tɩ na zɛlɛ a, tɩ mɩ́ páw ʋ nɩ a ʋ zie, tɩ na sawr a ʋ nɛ-ƴãwnɩ ɛ ɩrɛ a lɛ na pɛlɩ a ʋ pʋɔ a ƴãw. 23Ɛ a nʋɔr ʋ na ƴãw kʋ̀ tɩ a n'ɩ ŋa: kɛ́ tɩ saw de a ʋ Bie Yeezu Kɩrɩta, ɛ nɔnɛ taa mɛ̃ a lɛ a Kɩrɩta na ƴãw a nʋɔr kʋ̀ tɩ a. 24Sob nɛ na sawr a Naaŋmɩn nɛ-ƴãwnɩ a, ʋ lãwnɩ nɩ a Naaŋmɩn ɛ a Naaŋmɩn mɩ̀ lãw nɩ ʋ. A ŋa n'a tɩ bãw k'aa Naaŋmɩn lãw nɩ tɩ na, a Vʋʋrʋ Sõw ʋ na kʋ̀ tɩ a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\