1 ZÃ 4

1Ɩ̃ ba mɩnɛ ɛ, nyɩ ta mɩ́saw de a bɛlɩ dem za na mɩ́ yel kɛ bɛ tɛr ɩ Naaŋmɩn Vʋʋrʋ a ɩ. Ɛ cɛ, nyɩ mɩ́ ɩ bɛ kaa nyɛ̃ a vʋʋrʋ bɛ na tɛr a, wa sɩrɩ yi a Naaŋmɩn zie a. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, Naaŋmɩn-ƴɛr-man-bɛl-bɛlbɛ yɛ́r a pàw a tẽ-daa. 2A ŋa n'a nyɩ na mɩ́ bãw Naaŋmɩn Vʋʋrʋ wa n'ʋ a: sob nɛ za na yere kɛ a Yeezu Kɩrɩta sɩrɩ na lɩɛbɩ nɩsaal a, tɛr ɩ a Vʋʋrʋ na yi a Naaŋmɩn zie a. 3Ɛ cɛ sob nɛ za na bɛ saw de a Yeezu Kɩrɩta a a ŋa a, ʋ bɛ tɛr a Vʋʋrʋ na yi a Naaŋmɩn zie a ɩ, a Kɩrɩta dɔ̃ sob nyɩ na wõ bɛ yel k'ʋʋ waar a, a ʋ vʋʋrʋ n'ʋ ʋ tɛr. Ɛ cɛ a ƴɛrɛ ŋa a, a Kɩrɩta dɔ̃ sob be n a tẽ-daa zu baarɩ. 4Ɩ̃ bibiir i, a nyɩɩm a, Naaŋmɩn so nyɩ, ɛ́ nyɩ zɛb a tʋ̃ɔ a Naaŋmɩn-ƴɛr-man-bɛl-bɛlbɛ bɛ ŋa; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a sob nɛ na be a nyɩ sɔgɔ a, ɩ n kpɛ̃ɛ zuo a sob nɛ na be a tẽ-daa zu a. 5A nɩbɛ bɛ ŋa ɩ n a tẽ-daa nɩbɛ, alɛ so bɛ mɩ́ ƴɛrɛ mɛ̃ a lɛ a tẽ-daa na mɩ́ ƴɛrɛ a, ɛ a tẽ-daa bɛrɛ wone a bɛ ƴɛrʋ. 6Ɛ cɛ a tɩɩm a, Naaŋmɩn so tɩ. Sob nɛ na bãw a Naaŋmɩn a, mɩ́ bɛrɛ na wone a tɩ ƴɛrʋ. Ɛ sob nɛ a Naaŋmɩn na bɛ so a, bɛ mɩ́ bɛrɛ wone a tɩ ƴɛrʋ ɛ. A ŋa n'a tɩ mɩ́ bãw a yel-mɩŋa Vʋʋrʋ nɩ a tulu vʋʋrʋ. 7Ɩ̃ ba mɩnɛ ɛ, nyɩ ɩ tɩ nɔnɛ taa, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a nɔ̃wfʋ yi n a Naaŋmɩn zie. Nɩr za na tɛr a nɔ̃wfʋ a ɩ n Naaŋmɩn bie, ɛ bãw a Naaŋmɩn. 8Sob nɛ na bɛ tɛr nɔ̃wfʋ a, bɛ bãw a Naaŋmɩn ɛ, a Naaŋmɩn na ɩ nɔ̃wfʋ a ƴãw. 9A ŋa n'a a Naaŋmɩn wul a ʋ nɔ̃wfʋ ʋ sãá a tɩ zie: ʋ tõ n a ʋ Bi-been a tẽ-daa zu k'ʋʋ wa ɩ tɩ vʋʋrɛ. 10A ŋa n'a a nɔ̃wfʋ ŋmɛ̃: tɩmɛ bɛ nɛ bɛ nɔ̃w a Naaŋmɩn ɛ, ʋlɛ n'ʋ nɔ̃w tɩ, ɛ tõ a ʋ Bie k'ʋʋ wa de ʋ tʋɔra maal ɩ bawr a tɩ yel-bebe suur dɩ-kʋ̀b ƴãw. 11Ɩ̃ ba mɩnɛ ɛ, a Naaŋmɩn wa nɔ̃w tɩ a ŋa a, a fɛr a k'aa tɩɩm mɩ̀, tɩ mɩ̀ nɔnɛ taa. 12Nɩr za bɛ dãw nyɛ̃ a Naaŋmɩn ɛ. Tɩmɛ wa nɔnɛ taa a, Naaŋmɩn lãwnɩ tɩ na, ɛ a ʋ nɔ̃wfʋ a tɩ zie vɩɛl ɩ ʋ za. 13A ŋa n'a tɩ mɩ́ bãw kɛ tɩ lãw nɩ nɩ a Naaŋmɩn, ʋʋ lãw nɩ tɩ: ʋ na kʋ̀ tɩ a ʋ Vʋʋrʋ a ƴãw. 14Tɩ nyɛ̃ na, ɛ dɩrɛ a dãsɩɛ k'aa Sãà tõ n a ʋ Bie k'ʋʋ wa ɩ a tẽ-daa faarɛ. 15Nɩr wa yel k'aa Yeezu ɩ n a Naaŋmɩn Bie a, Naaŋmɩn mɩ́ lãwnɩ nɩ a ʋ sob, ɛ a sob mɩ̀ lãw nɩ a Naaŋmɩn. 16A tɩɩm a, tɩ bãw na ɛ saw de a nɔ̃wfʋ a Naaŋmɩn na tɛr a tɩ ƴãw a. Naaŋmɩn ɩ n nɔ̃wfʋ. Sob nɛ na tɛr a nɔ̃wfʋ a, ʋ lãwnɩ nɩ a Naaŋmɩn, ɛ a Naaŋmɩn mɩ̀ lãw nɩ ʋ. 17A nɔ̃wfʋ wa vɩɛl ʋ za a tɩ zie a, tɩ na bɛr ɩ tɩɛrʋ a ƴɛrʋ maalʋ bibir, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a tɩ nyɔ-v ʋʋrʋ a tẽw zu ka ŋmɛ̃ na taa nɩ a Yeezu Kɩrɩta dem. 18N ɔ̃wfʋ bɛ bãw dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ. Nɔ̃wfʋ na ɩ nɔ̃wfʋ mɩŋa a, mɩ́ diw nɩ a dɛ̃bɩ̃ɛ bɛr. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a dɛ̃bɩ̃ɛ mɩ́ wul a kɛ dɔwrʋ na wa na. Ɛ sob nɛ na zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ a, a nɔ̃wfʋ bɛ vɩɛl ʋ za a ʋ zie ɩ. 19Tɩɩm a, tɩ nɔnɛ na, a Naaŋmɩn na n'ʋ de niwn nɔ̃w tɩ a ƴãw. 20Nɩr wa yel: «Ɩ̃ nɔnɛ nɩ Naaŋmɩn», ɛ hɩ̃ɛn a ʋ yɛb a, zir-ŋmarɛ n'ʋ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, sob nɛ na bɛ nɔnɛ a ʋ yɛb ʋ na mɩ́ nyɛ̃ a, kʋ̃ tʋ̃ɔ nɔnɛ a Naaŋmɩn ʋ na bɛ mɩ́ nyɛ̃ a ɩ. 21A nʋɔr a Kɩrɩta na ƴãw kʋ̀ tɩ a n'ɩ ŋa: sob nɛ na nɔnɛ a Naaŋmɩn a, ʋ mɩ̀ nɔnɛ a ʋ yɛb.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\