1 PƖƐR 1

1A mãa Pɩɛr, na ɩ a Yeezu Kɩrɩta nɩ-tona a, mãa n'ʋ sɛbr a Naaŋmɩn nɩ-kaa-iri na yaarɩ be a Pɔ̃w, a Galasi, a Kapadɔsɩ, a Azi nɩ a Bitini ten pʋɔ mɛ̃ nɩ-sãanbɛ a. 2A Naaŋmɩn Sãà n'ʋ kaa ir nyɩ a tu a lɛ ʋ na tɩ dãw tɩɛrɩ a yele bin a koro za a; ʋlɛ n'ʋ ƴãw a Vʋʋrʋ Sõw maalɩ nyɩ, nyɩ ɩ son kɛ nyɩ wa sawr a Yeezu Kɩrɩta nʋɔr ɛ páw a vɩɛlʋ a ʋ zɩ̃ɩ ƴãw. A Naaŋmɩn, ʋ kʋ̀ nyɩ a maalʋ nɩ ƴã-ɓaarʋ yaga za. 3A Naaŋmɩn, tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta Sãà, tɛr ɩ puoru. A ʋ su-ɓaarʋ na ɩ kpɛ̃ɛ a ƴãw n'a, ʋ ɩ tɩ lɛb dɔw ɛ ƴãw a tɩ tɩɛrʋ a nyɔ-vʋʋrʋ tɩ na páw a ƴãw, a Yeezu Kɩrɩta kũu-pʋɔ-lɛ-yib zũú. 4Ʋ ɩ na tɩ lɛb dɔw na páw a gbã-dɩ-bom ʋl na kʋ̃ pʋ̃ɔ a, na bɛ tɛr dɛwr ɛ a vɩɛlʋ mɩ̀ bɛ tɛr nãà siwri a. A gbã-dɩ-bom ŋa gùre nyɩ nɩ a tẽ-vla pʋɔ, 5nyɩɩm a Naaŋmɩn na piw tɛr nɩ a ʋ fãw gùre nɩ a baarʋ daar a faafʋ na cɔbrɩ gã nãà wa sãá a, nyɩ na saw de ʋ a ƴãw. 6Nyɩ̀ cɩlɛ nɩ nyɩ za a al ƴãw, yel-kpɩɛrɩ bʋʋrɛ za saa na ɩ nyɩ tɛr pʋ-sãwna blã a ƴɛrɛ ŋa a. 7A kpɩɛrʋ a ŋa na ɩ na kɛ̀ bɛ bãw a lɛ a nyɩ Naaŋmɩn-sawfʋ vɩɛlʋ na ŋmɛ̃ a, a nyɩ Naaŋmɩn-sawfʋ ŋa na zuo a salmɛ̃ na mɩ́ wɛ a, ɛ́ bɛ mɩ́ ƴãw vũùmí ɩ kaa bãw a vɩɛlʋ a. A nyɩ Naaŋmɩn-sawfʋ bɛ na ɩ kaa nyɛ̃ ʋ vɩɛl a, na ɩ na nyɩ nyɛ̃ danʋ, nɩ yúor-vɩɛlʋ-danʋ nɩ ƴãwfʋ, a lɛn daar a Yeezu Kɩrɩta nãà wa lɛb wa wul ʋ tʋɔra a, 8a Yeezu Kɩrɩta nyɩ na nɔnɛ ɛ bɛ nyɛ̃ a, a ʋl nyɩ mɩ̀ na saw de ɛ bɛ nyɛ̃ sɛr a. Ɛ́ nyɩ na saw de a, nyɩ cɩlɛ nɩ nʋ̃ɔ̀ cɩlʋ na bɛ tɛr manʋ a, ɛ ɩ a nyɩ yúor-vɩɛlʋ-danʋ cɩlʋ a, 9nyɩ na bãwnɩ a kɛ́ nyɩ na páw nɩ a Naaŋmɩn-sawfʋ bom na ɩ a nyɩ sɩ́ɩr faafʋ a. 10A faafʋ ŋa yele n'a a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ tɩ dãw jɛl bɔ, ɛ́ ƴɛr Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ ƴɛrʋ yel a maalʋ a Naaŋmɩn na tɩ bãwnɩ nyɩ a. 11Bɛ tɩ ƴãw nɩ fãw jɛlɛ kɛ́ bɛ bãw debor daar a, nɩ yele abobe n'a, a Kɩrɩta Vʋʋrʋ na be a bɛ pʋɔ a, tɩ bɔbr k'ʋʋ yel, a lɛn daar ʋ na tɩ de niwn yel a tuo na gùre a Kɩrɩta a yele, nɩ a yúor-vɩɛlʋ-danʋ ʋ na na páw a tuo wob pùorí a. 12A Naaŋmɩn tɩ wul bɛ na kɛ a yel ŋa bɛ na tɩ yere a, a bɛ ɩ bɛl mɩŋa ƴãw ɛ, a nyɩɩm ƴãw n'a. Ɛ a ƴɛrɛ ŋa a, a Vʋʋrʋ Sõw bɛ na tõ ʋ yi a tẽ-vla pʋɔ wa a, ʋ ɩ na a Yel-nʋ̃ɔ̀ hierbɛ manɩ a yel ŋa kʋ̀ nyɩ, a yel ŋa a malkɩ mɩnɛ na vuole bɔbr ɩ a bãwfʋ a. 13Lɛ so, nyɩ cɔbrɩ gu a tome, nyɩ mɩ́ nyɔw nyɩ tʋɔra a dɩb nɩ a nyub ƴãw, ɛ de a nyɩ tɩɛrʋ za ƴãw a maalʋ ʋl ƴãw bɛ na na kʋ̀ nyɩ, a lɛn daar a Yeezu Kɩrɩta nãà wa lɛb wul ʋ tʋɔra a. 14Mɛ̃ bibiir na sawr nʋɔr a, nyɩ ta tu a dãwdãw tɛ̀rá vʋla pùor ɛ, a lɛn daar nyɩ na tɩ cãa ɩ zɔn a ɩ. 15Ɛ cɛ, mɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn na bʋɔlɩ nyɩ a, na ɩ sõw a, nyɩ mɩ̀ lɩɛbɩ nɩ-son a nyɩ cenu za pʋɔ. 16Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ sɛb ɩ a Sɛb-sõw pʋɔ: «Nyɩ ɩ nɩ-son, ɩ̃ na ɩ sõw a ƴãw.» 17Nyɩmɛ wa bʋɔlɛ a Naaŋmɩn kɛ Sãà a, ʋl na bɛ owre a ƴɛrʋ-maalʋ pʋɔ, ʋ na mɩ́ maal ɩ ŋa za tu n a ʋ ɩ-ɩrɩ a, nyɩɩm zɔrɛ ʋ ɛ ƴãwnɛ ʋ a nyɩ nɩ-tɔlɩ tẽw ŋa zu. 18Nyɩ bãwnɩ a vla, bom na ɩ bʋ̃-wɛra mɛ̃ a salm-pɛlɛ nɩ a salm-zɩɩr a, alɛ bɛ n'a bɛ ya ír ɩ nyɩ bɛr a ɩ-ɩrɩ na bɛ tɛr tɔnɛ a pʋɔ, a nyɩ sãà mɩnɛ na lʋɔrɩ kʋ̀ nyɩ a ɩ. 19Ɛ cɛ zɩ̃ɩ na ɩ zɩ̃ɩ a n'a faa nyɩ, a Kɩrɩta zɩ̃ɩ, ʋl na ɩ a Péle na bɛ tɛr faalʋ nɩ dɛwr a. 20Ʋlɛ n'ʋ a Naaŋmɩn tɩ dãw bãwnɩ, ʋ na bɛ tɩ ír a tẽ-daa sɛr a, ɛ pãa wa wul ʋ sãá a nyɩɩm ƴãw, a vuo ŋa pʋɔ na ɩ a vo-pɛ-baar a. 21A ʋl ƴãw n'a nyɩ saw de a Naaŋmɩn, na ɩ k'ʋ lɛb yi a kũuni pʋɔ ɛ kʋ̀ ʋ a yúor-vɩɛlʋ-danʋ a. A ŋa n'a nyɩ saw de a Naaŋmɩn ɛ ƴãw a nyɩ tɩɛrʋ za a ʋ ƴãw. 22Nyɩ na tu a yel-mɩŋa a, nyɩ so n a nyɩ dɛwr bɛr kɛ́ nyɩ sɩrɩ nɔnɛ taa yaga za mɛ̃ yɛbr a. A na ɩ lɛ a, nyɩ sɩrɩ nɔnɛ taa nɩ socir-pla parpar. 23Nɩsaal na na wɛ a, ʋlɛ bɛ n'ʋ ɩ nyɩ lɛb dɔw ɛ, a Naaŋmɩn ƴɛrʋ na vʋʋrɛ ɛ be kʋra lɛ a, ʋlɛ n'ʋ ɩ nyɩ lɛb dɔw. 24Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ sɛb a: «Nɩsaal za ŋmɛ̃ na mɛ̃ mʋ̃ɔ a, ɛ a ʋ yúor na yi a, ŋmɛ̃ mɛ̃ mɔ̃-puuru a: a mʋ̃ɔ mɩ́ ko na, ɛ a puuru kpa lo, 25ɛ cɛ a Sore ƴɛrʋ be n kʋra lɛ.» Ɛ a ƴɛrʋ ŋa n'ɩ a Yel-nʋ̃ɔ̀ bɛ na hieri kʋ̀ nyɩ a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\