1 PƖƐR 2

1A na ɩ lɛ a, a potuolu bʋʋrɛ za, nɩ a ziri za, a libelibe bʋʋrɛ za, a nyuur nɩ a tɔ yel-faar manʋ, nyɩ bɛr a za a lo. 2Nyɩ bɔbr a Naaŋmɩn ƴɛrʋ bʋr-kʋ̃ɔ tɛwr mɛ̃ bɩ-pɩɩlɛ a, k'ʋʋ tʋ̃ɔ mɩ́ ɩ nyɩ kɛrɛ tɩ páw a faafʋ. 3Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, Mɛ̃ a lɛ a Sɛb-sõw na yel a: «Nyɩ lɛm a nyɛ̃ a lɛ a Sore na nʋmɛ̃ a.» 4Nyɩ taw pɩɛlɩ a Sore: ʋlɛ n'ɩ a kʋsɛ-mimir ʋl a nɩsaalbɛ na jɛ bɛr a, ɛ a Naaŋmɩn zie ʋ ɩ kʋsɛ-kaa-ira nɩ kʋsɛ-yúor a. 5A nyɩɩm mɩ̀, nyɩ ɩ mɛ̃ kʋsɛ-mimie bɛ na ŋmaarɛ nɩ yir Vʋʋrʋ Sõw na kpɩɛr a; nyɩ ɩ Naaŋmɩn baw-maal-son maalɛ tɩɛrʋ bawr a Naaŋmɩn na na tʋ̃ɔ saw de a Yeezu Kɩrɩta zũú a. 6Lɛ so bɛ sɛb a Sɛb-sõw pʋɔ kɛ: «Mãa n'ɩ ŋa n ƴãwnɛ dacĩ-goraa kʋsɩɛr a Sɩyɔ̃ tẽw pʋɔ, kʋsɛ-yúor ɩ̃ na kaa ir a, ʋlɩ sob na de a ʋ tɩɛrʋ ƴãw a ʋ ƴãw a, ʋ kʋ̃ nyɛ̃ vĩ ɛ.» 7A na ɩ lɛ a, nyɩɩm na saw de a Naaŋmɩn a, nyɩmɛ so ƴãwfʋ; ɛ cɛ a bɛlɩ dem na bɛ saw de a, «A kʋsɩɛr ʋl a yir-mɩɛrbɛ na ír lɔb bɛr a, lɩɛb ɩ a yir pɛr kʋsɩɛr,» nɩ kɛ: 8«Ɛ ɩ a kʋsɩɛr ʋl ƴãw bɛ na mɩ́ ŋmɩɛr gbɛɛ a, pìir kʋsɩɛr na ɩrɛ bɛ lore a.» A bɛlɩ dem na bɛ saw de a, bɛ ŋmɩɛr ɩ gbɛɛ a ʋ ƴãw, a bɛ na bɛ saw de a Naaŋmɩn ƴɛrʋ a zũú. Ɛ lɛ n'a a tɩ fɛr k'aa ɩ a bɛ zie. 9Ɛ cɛ nyɩɩm a, nyɩ ɩ n «Nɩ-bʋʋrɛ bɛ na kaa ir a, Nãà bawr-maalbɛ, nɩ-son bʋʋrɛ, nɩbɛ Naaŋmɩn na ya de a», kɛ́ nyɩ manɛ a ʋ tõ-vɩɛlɩ, ʋl na bʋɔlɩ nyɩ a lige pʋɔ yi wa n a ʋ cãa na bɛ tɛr tɔ a pʋɔ a. 10Nyɩɩm na bɛ tɩ ɩ a ʋ nɩ-bʋʋrɛ a, ƴɛrɛ ŋa nyɩ ɩ n a Naaŋmɩn nɩ-bʋʋrɛ; nyɩɩm na bɛ tɩ páw a ʋ su-ɓaarʋ a, ƴɛrɛ ŋa a, nyɩ páw ʋ na. 11Ɩ̃ nɩ-nɔnɩ za, na ɩ mɛ̃ nɩ-tɔlɩ nɩ nɩ-sãanbɛ a, ɩ̃ zɛlɛ nyɩ na, nyɩ ciir a ƴãgan nʋ̃ɔ̀-faar vʋla na mɩ́ zɛbr ɩ a sɩ́ɛ a. 12Nyɩ cere dẽdẽ a nɩ-bʋʋr-yoru sɔgɔ, lɛ n'a a bom ʋl ƴãw bɛ na yere kɛ́ nyɩ ɩ n nɩ-faar a, a nyɩ ɩ-vɩɛlɩ na caalɩ bɛ, bɛ danɛ a Naaŋmɩn a ʋ waa bibir. 13Nɩsaal za na dɩ nɩ-kpɛ̃ɛnʋ a, nyɩ sawr a ʋ nʋɔr a Sore ƴãw: a Ʋrɔm tẽw na-kpɛ̃ɛ n'ʋ bɩɩ, nyɩ sawr a ʋ nʋɔr, ʋ na so bom za a zũú. 14A Ʋrɔm tẽw na-kpɛ̃ɛ lɩɛrbɛ nɛ bɛ bɩɩ, nyɩ sawr a bɛ nʋɔr, a na-kpɛ̃ɛ n'ʋ ír bɛ ƴãw kɛ́ bɛ mɩ́ dɔwrɩ a ɩ-faa maalbɛ ɛ mʋʋrɩ a nɩ-vɩɛlɩ. 15A Naaŋmɩn bɔbr a kɛ́ nyɩ ɩrɛ ɩ-vɩɛlɩ, k'aa bɛlɩ nɩbɛ nɛ na bɛ bãw bom, ɛ bɛ bãw yã a, ta mɩ́ nyɛ̃ ƴɛrʋ ƴɛr ɛ. 16Nyɩ vʋʋrɛ mɛ̃ nɩbɛ na so bɛ tʋɔra a, ɛ cɛ nyɩ ta de a so-nyɩ-tʋɔra pàw nɩ a nyɩ poto-ɩb ɛ, nyɩ ɩrɛ mɛ̃ Naaŋmɩn tõ-tõ-biir a. 17Nyɩ ƴãwnɛ a nɩsaalbɛ za, nyɩ nɔnɛ a nyɩ yɛbr, nyɩ zɔrɛ a Naaŋmɩn, nyɩ ƴãwnɛ a na-kpɛ̃ɛ. 18Tõ-tõ-biir i, nyɩ sawr a nyɩ nɩ-bɛrɛ nʋɔr nɩ zɔba yaga za, a bɛl na ɩ nɩ-vɩɛlɩ nɩ nɩsaal-baalʋ a, nɩ a bɛl na kpɛ po-tuo a. 19Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, nɩr na saw a Naaŋmɩn nʋɔr de a tuo na bɛ sɛw a, a ɩ n maalʋ. 20Nyɩmɛ mɩ́ wa saw de a dɔwrʋ nyɩ na sãw a ƴãw a, bʋ̃ʋ yúor ʋ nyɩ na páw a pʋɔ? Ɛ cɛ nyɩmɛ mɩ́ wa ɩ vla baar ɛ cãa saw de a dɔwrʋ a, a ɩ n maalʋ nyɩ páw a Naaŋmɩn zie. 21A a ŋa tɔr za ƴãw n'a bɛ bʋɔlɩ nyɩ. A Kɩrɩta mɩŋa mɩ̀ wõ n tuo a nyɩ ƴãw, a ɩ wulu ʋ kʋ̀ nyɩ kɛ́ nyɩ tuur a ʋ gbɛɛ, 22ʋl na bɛ maalɩ yel-bier, ɛ ziri mɩ̀ bɛ yi a ʋ nʋ̀ɔrɩ́ a; 23ʋl bɛ na mɩ́ tɩ tʋ, ɛ ʋ bɛ tʋ yaa a sãn a; ʋl na mɩ́ tɩ wone tuo ɛ bɛ ŋmɩɛr ƴãwn nɩr za a. Ʋ nɩ̃ɛ na mɩ́ tɩ de ʋ tʋɔra bɛr kʋ̀ a Naaŋmɩn na maalɛ a ƴɛrʋ nɩ mɩnʋ a; 24ʋl na tuo a tɩ yel-bebe a ʋ ƴãgan pʋɔ a da-gara zu, kɛ́ tɩ kpi ta cãa pʋɔ yel-bier pʋɔ, ɛ vʋʋrɛ vʋʋrʋ na tu yel-mɩnʋ a; a ʋl natɩɛ na sanɩ nyɩ a. 25Nyɩ tɩ bɔrɛ na gʋɔr mɛ̃ píir a, ɛ cɛ ƴɛrɛ ŋa a, nyɩ lɛb a cen a nyɩ sɩ́ɩr cɩ̃ɩnɛ nɩ a nyɩ sɩ́ɩr kaarɛ zie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\