1 PƖƐR 3

1Lɛ mɩ̀ n'a, a nyɩɩm pɔwbɛ, nyɩ sawr a nyɩ sɩrbɛ nʋɔr, kɛ̀ bɛ mɩnɛ saa wa zawrɩ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ saw deb a, bɛ̃ɛ saw de ɛ́ nɩr bɛ ƴɛr ƴɛrʋ ɛ, a bɛ pɔwbɛ na ɩrɛ vla a ƴãw, 2a nyɩ cenu na vɩɛl ɛ nyɩ ƴãwnɛ nɩbɛ a, a nyɛb tɛwr na sɛw bɛ na. 3Nyɩ ta mɩ́ ɩ a nyɩ vɩɛlʋ ɩ ƴãgan vɩɛlʋ ɛ: a zu nyɩ na mɩ́ 'lẽ gãgoli a, a tokpamɛ nɩ a salmɛ̃ pɩɛmɛ, a dɛpaal bʋ̃-suuri. 4A nyɩ vɩɛlʋ, a ɩ a nyɩ nɩsaal ʋl na sɔwlɩ a vɩɛlʋ, su-nʋ̃ɔ̀ tɩɛrʋ nɩ ƴã-ɓaarʋ tɩɛrʋ vɩɛlʋ na bɛ tɛr sãwfʋ a, a vɩɛlʋ ŋa ɩ n bʋ̃-sɩza a Naaŋmɩn zie. 5A dãwdãw pɔw-son na tɩ sawr a bɛ sɩrbɛ nʋɔr ɛ tɩɛrɛ Naaŋmɩn a, a ŋa n'a a bɛ vɩɛlʋ tɩ ŋmɛ̃. 6A ŋa n'a a Saara tɩ ŋmɛ̃: ʋ tɩ sawr ɩ a Abraham nʋɔr, bʋɔlɛ ʋ ʋ sore. Nyɩ lɩɛb ɩ a ʋ pɔwyaar, nyɩ na ɩrɛ vla a, ɛ bɛ saw dɛ̃bɩ̃ɛ kãw za tɛr nyɩ a. 7Lɛ mɩ̀ n'a, a nyɩɩm sɩrbɛ, nyɩ lãw kpɩɛr ɩ a nyɩ pɔwbɛ, ɛ bãwnɩ a bɛ na bɛ tɛr fãw a. Nyɩ ƴãwnɛ bɛ, nyɩɩm nɩ a bɛl nɛ bɛ lãw a gbã-dɩ-bom na ɩ a nyɔ-vʋʋrʋ a Naaŋmɩn na kʋ̀ nyɩ a. Nyɩ ɩrɛ a lɛ kɛ̀ bom za ta piw a nyɩ puoru ɛ. 8Ɩ̃ pãa yere na kʋrɛ nyɩ za, nyɩ lãw taa tɩɛrʋ: nyɩ sõwne taa a kpɩɛrʋ pʋɔ, nyɩ nɔnɛ taa mɛ̃ yɛbr a, nyɩ ɩ su-ɓaarʋ nɩbɛ, nyɩ siwre nyɩ tʋɔra. 9Nyɩ ta mɩ́ yaa a yel-faa san ɛ, bɩɩ yaa a zʋm san ɛ. Nyɩ nɩ̃ɛ mɩ́ ƴɛr nɔ-vla, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, maalʋ n'ʋ a Naaŋmɩn yel k'ʋʋ na kʋ̀ nyɩ na, a lɛn daar ʋ na bʋɔlɩ nyɩ a. 10Bɛ sɛb a kɛ: «Nɩr wa bɔbr k'ʋʋ nɔnɛ a nyɔ-vʋʋrʋ a, nɩr wa bɔbr kɛ a ʋ nyɔ-vʋʋrʋ bibie nʋmɛ a, a fɛr a k'ʋʋ maal tɛr a ʋ zɛl a ƴɛr-faa ƴãw, ɛ gu a ʋ nʋɔr a ziri ƴãw; 11k'ʋʋ gur pùor cɔw a yel-faa ɛ ɩrɛ a vla, k'ʋʋ mɩ́ bɔbr a ƴã-ɓaarʋ ɛ tuur a ʋ pùor.» 12Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, «A Sore jɩrɛ nɩ a nɩ-mɩn, ɛ bɛrɛ wone a bɛ puoru; ɛ cɛ a Sore mɩ́ ŋmɛlɩ nɩ kpaar cɔw a yel-fa-maalbɛ.» 13Nyɩmɛ wa tʋlɛ a vla ƴãw a, ãa n'ʋ na ɩ nyɩ faa? 14Ɛ cɛ nyɩmɛ saa na nyɛrɛ dɔwrʋ a mɩnʋ zũú a, zu-nʋ̃ɔ̀ dem n'ɩ nyɩ. Nyɩ ta zɔrɛ bɛ towtow ɛ, ɛ ta tɛr dɛ̃bɩ̃ɛ kãw za ɩ. 15Ɛ cɛ nyɩ ƴãwnɛ a Kɩrɩta na ɩ Sore a, a nyɩ socie pʋɔ. Ɛ a Naaŋmɩn nyɩ na tɩɛrɛ a, nyɩ cɔbrɩ gu a tɩɛrʋ ŋa manʋ nɩr za nãà wa sowre nyɩ a pɛr a. 16Ɛ cɛ nyɩ tɛr su-nʋ̃ɔ̀ nɩ ƴãwfʋ a ʋ manʋ pʋɔ, lãw nɩ tɩɛrʋ na vɩɛl a, k'aa bom ʋl tɔr za ƴãw a nɩbɛ bɛl, na yere kɛ́ nyɩ sãw nɩ a nyɩ Kɩrɩta-nɩr nyɔ-vʋʋrʋ pʋɔ a, bɛ nyɛ̃ vĩ. 17Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, fʋ̃ʋ ɩrɛ vla ɛ wone tuo, a Naaŋmɩn pʋ-tɩɛrʋ wa n'ʋ bɔbr a lɛ a, alɛ sa fʋ na na ɩrɛ a faa a. 18A Kɩrɩta tɔr za wõ n tuo daƴẽn daadaa a yel-bebe ƴãw, ʋl na ɩ nɩ-mɩŋa a; ʋ wõ n tuo a nɩ-faar ƴãw, k'ʋʋ tɛr nyɩ cen nɩ a Naaŋmɩn zie. Bɛ kʋ́ ʋ na, ʋ kpi a ƴãgan kũu, ɛ a Vʋʋrʋ Sõw ɩ ʋ lɛb vʋʋrɛ. 19A Vʋʋrʋ ŋa fãw zũú n'a ʋ tɩ sʋ̃ɔmɩ cen tɩ kanɩ nɩ a kpɩ̃mɛ na be a gaso pʋɔ a, 20a pɛr lɛ kɛ a bɛlɩ dem na tɩ dãw zawrɩ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ sawfʋ a lɛn daar ʋ na tɩ nyɔw a ʋ suur a, a bibie al a Nowe na tɩ maalɛ a gbor-kpɛ̃ɛ a. Nɩbɛ blã le lɛ tɛwr nɛ bɛ, bɛ za tɩ ɩ n nɩbɛ anĩ, bɛlɛ nɛ bɛ tɩ kpɛ a gbor-kpɛ̃ɛ pʋɔ a kʋ̃ɔ fáa bɛ. 21A kʋ̃ɔ a ŋa tɩ ɩ n a suob na faarɛ nyɩ a ƴɛrɛ ŋa a bãwfʋ: ɛ cɛ ƴãgan dɛwr so-bɛrʋ bɛ n'ɩ a suob ɛ, a suob ɩ n socir vɩɛlʋ bɛ mɩ́ zɛlɩ a Naaŋmɩn zie. A suob faarɛ nyɩ nɩ a Yeezu Kɩrɩta kũu-pʋɔ-lɛ-yib zũú, 22ʋl na do a tẽ-vla pʋɔ tɩ be a Naaŋmɩn dʋrʋ lowr dɩrɛ naalʋ a malkɩ mɩnɛ zu, a kpɛnʋ dem nɩ a fãw dem zu a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\